Cillit bang säkerhetsdatablad

Vid hudkontakt, skölj omedelbart av med mycket . Product Type: Disinfectant. Skölj munnen med vatten. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk . CILLIT BANG Power Cleaner- Degreaser.

IDENTIFICATION OF THE PREPARATION AND THE COMPANY IDENTIFICATION. PRODUCT SAFETY DATA SHEET. Har du en fråga om Cillit BANG ? Då hittar du svaret här.

Om inte kan du kontakta vår kundservice som gärna hjälper dig. Lukt: Parfymera typisk för att tillmötesgå varunamnets beskrivning. Kokpunkt: Ingen information tillgänglig. Smältpunkt: Ingen information tillgänglig. Flampunkt: Ej tillämpligt.

Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against. Har försökt ta bort kalkrester i badrummet med Cillit Bang. Hade det på glasblocken, blev kanon, men det som rann ner på golvet har gjort att det blev frätskador på stengolvet som igentligen är mörkt grå, nu är det vitt, ser ut som det är . Rengöringsmedel för WC stolar.

H3Orsakar allvarliga ögonskador. H3Orsakar allvarlig ögonirritation. Cream cleaner, Tana professional, greencare, S, skurmedel, Finns inget säkerhetsdatablad på svenska. Nilfisk Advance, Bra Miljöval, R, skurcreme. Cillit Bang Power cleaner, Reckitt Benckiser Nordic, Bra Miljöval, R, För kök.

Stort sortiment av städprodukter till Sveriges bästa priser. Städshop erbjuder snabba leveranser och Fri frakt i hela Sverige. Vår levnadsstandar framförallt i industriländerna, har sedermera lett till ökade utsläpp av växthusgaser, vilket har påverkat såväl vår miljö som vår egen välfärd.

Det har visat sig vara fördelaktigt för företag att nyttja dagens miljöledningssystem, eftersom det visar den alltmer krävande . Ciroc Sani Sanitetsrengöring 1L – Ett surt sanitetsrent för daglig rengöring av alla sanitära utrymmen såsom toaletter, tvättställ, badkar, rostfritt och.