Diskmaskin miljöpåverkan

Nu kan vi slå fast: diskmaskinen är både effektivare och energisnålare än en människa som diskar för hand. Men är disken riktigt tuff vinner människan på sin envishet. Spenatbladen flyter omkring i diskhon, blötlagda ugnsfat och vidbrända kastruller står på kö och sköljvattnet är fullt av lödder. Diskmaskin mer miljövänlig än handdisk.

Dessutom är det alltid både billigare. WEBA Special maskindiskmedel är mycket skonsamt för miljön, inte minst för att diskmaskinen blir fri från beläggningar som påverkar effektiviteten och livslängden. Detta är ett hypotetiskt exempel – konsumenterna betalar ett genomsnittligt pris över tid och aldrig det så kallade spotpriset. En ren diskmaskin kan hålla upp till år. I en diskmaskin som är full av beläggningar samlas bakterier.

Dessa kan bilda stora kolonier . Väljer du att diska för hand istället finns det smarta knep för att göra diskningen både effektiv och energisnål ändå. Här beskriver vi hur du gör diskningen mer miljövänlig. Att diska kräver varmt vatten och diskmedel vilket i många fall är en bov vad gäller miljöpåverkan.

Enligt uppgift så förbrukar en diskmaskin betydligt mindre energi och vatten än vad en konventionell disk gör, vad gäller kemikalieutsläpp så vet jag inte,. Med egen brunn och eget avlopp med infiltration, så är vattenåtgången inte alls lika kostsam för samhälle eller miljö som vattenåtgång i en lägenhet . Här handlade det alltså bara om hur effektivt diskmaskinen kände av hur smutsig disken var och därefter anpassade programmet efter det. Bäst i test blev automatiken från AEG och Electrolux, som minskade tid och temperatur mest. När det handlade om miljöpåverkan visade det sig att Bosch och Electro Helios minskade . Har du funderat på om diskmaskinen är bra eller dålig för miljön? Hur mycket vatten går det egentligen åt vid en maskindisk jämfört med en handdisk?

Mer än en gång har jag hört att moderna diskmaskiner är väldigt vatten- och energisnåla, och att det därför är mer miljövänligt att diska i maskin än för hand. Jag har dock tvivlat på uppgifterna och tänkt att en genomtänkt handdisk med sköljbalja nog ändå är att föredra. Men hur ligger det egentligen till?

Om du ändå känner ett behov av sköljmedel så välj ett märkt med Bra Miljöval, då är ingående ämnen granskade efter stränga miljö – och hälsokriterier. Alla som har diskmaskin säger att det är miljövänligare än handdisk. En full diskmaskin (kuvert) gjorde av med liter vatten och kWh. Om vi producerar och använder elen på rätt sätt är det också en väg för att minska vår miljöpåverkan. Därför bör vi bli mer medvetna om vilka.

Det finns många liknade . Ställ aldrig ditt kylskåp eller din frys i närheten av värmekällor som diskmaskin , ugn eller värmeelement. Se också till att kyl och frys har bra utrymme för luftcirkulation. Dålig cirkulation kan trefaldiga elkonsumtionen.

Den senaste tiden har vi fått flera frågor från lyssnarna om olika elektronikprodukter och dess miljöpåverkan. Vi bjöd in Åsa Stenmarck från IVL, svenska. Forskningen visar att man kan använda samma teknik som i torktumlaren och bergvärme för att minska elförbrukningen i en diskmaskin , säger Peder Bengtsson doktor i miljö – och energisystem. Vi har byggt om en vanlig hushållsdiskmaskin med värmepumpskomponenter. Testerna visar på en halvering av . Vanligaste risken för ämnen som har miljöpåverkan är risk för vattenlevande organismer.

Många produkter är i form av stängda sprayburkar och där drivmedlet är brandfarligt vid användning. Risk för brand och spridning av kemikalierna är . Miljöpåverkan – Ingen rengöring (disk, stä tvätt) är helt neutral ur miljösynpunkt. Men om man är mån om miljön så skall man använda produkter som så lite som möjligt påverkar vatten och markytor, och som dessutom håller nere energiförbrukningen.

En tysk undersökning pekar på att en diskmaskin inte förbrukar mer energi och vatten än sparsam handdiskning. Många handdiskare lockas att diska i rinnande vatten och förbrukar på så vis mer energi och vatten än en diskmaskin. De flesta maskindiskmedlen är mycket skadliga både för hälsa och miljö.