Diskmaskinsymboler

Produkten tål diskmaskin. Vi rekommenderar alltid att plastprodukter bör placeras på den översta hyllan i diskmaskinen. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en åter‐ vinningsstation. Se till att din uttjänade diskmaskin för‐ varas barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Därför kan diskmaskinens delar.

Salt till gamma bosch diskmaskin ? Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Öppna endast luckan om det är absolut nödvändigt (var försiktig! Het ånga kan strömma ut). Viktiga säkerhetsanvisningar. Om diskmaskinen stängs av innan programmet avslutats kommer programmet att starta från den punkt där det avbröts när maskinen startas nästa gång. Inte förrän kontrollampan i startknappen har slocknat: tryck på.

Behöver du fortfarande hjälp? Innan du använder en diskmaskin med avhärdare måste du fylla på salt i saltbehållaren. Använd grovt salt eller specialsalt för diskmaskiner.

Fyll på salt precis innan du ska diska. För att inte riskera rostfläckar måste diskmaskinen sköljas ur direkt efter påfyllningen. Observera att bruksanvisningen kan gälla för flera olika modeller. Skillnader mellan modellerna identifieras i bruksanvisningen.

Varning för farliga situationer med hänsn till liv och egendom. Den installerades av kvinnan som sålde lägenheten till mig. Jag fick inte med manualen när jag köpte lägenheten.

Förra veckan började en symbol lysa som jag inte sett förut. En sökning på whirlpools hemsida gav inget. Kör ett program så att eventuellt salt i diskmaskinen sköljs bort. Lock till saltbehållaren. Indikering för påfyllning av salt.

Vatten behövs bara första gången! När saltet tar slut, skruva av locket och fyll behållaren med salt. Torka rent och skruva åt. På ritningar förekommer en flera typer av streck och linjer.

Ritningar förtydligas genom att användning av olika typer av linjer för olika saker.

Linjerna på en ritning har olika tjocklek om det behövs för att särskilja dem och förtydliga ritningen. Information till provningsanstalter 37. Allmän information och tips. Krav-märket garanterar att livsmedel är ekologiskt framställda, utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, att djuren skötts och att de får utlopp för sina specifika behov och beteendemönster.

Nyckelhålet är Livsmedelsverkets symbol för fiberrika eller fettsnåla livsmedel. Naturligt magra eller fiberrika varor märks inte . Ladda ner bruksanvisningar. Du kan också ladda ner din bruksanvisning här.

Whirlpools bruksanvisningar följer med produkten vid leveransen. För att hitta din bruksanvisning fyller du helt enkelt i hela eller delar av din produkts modellnummer. Detta hittar du på din produkts service-dekal, t. Förvara denna handbok på en säker plats med tanke på att den kan användas av diskmaskinens eventuella andra användare. Elektroniken i maskinen är RoHS-kompatibel.

Symboler som används i . Du kan hitta bruksanvisningar för dina Siemensprodukter här. Modellnummer Hur hittar jag den? Kylskåp, ugnar, tvätt, samtliga Smegprodukter är en kombination av teknologi, stil och design. Denna symbol på en maskindel, varnar för elektrisk utrustning. Delen får lossas endast av inom el fackkunnig eller instruerad personal.

Maskinen har två märkskyltar, en är placerad längst ner på sidan av maskinen.