Göra rent ventilation

Dags att rengöra husets ventilation ? Hus med mekanisk ventilation kräver ventilationsrengöring. Ventilerna för frånluft i bostaden är ofast fast inställda, och dessa ska man inte vrida på. En rensning av kanalerna ger många fördelar.

Främst blir luftflödena bättre, luften renare och systemet håller dessutom längre. I samband med rensningen så rengörs även luftdonen.

Före: Ventilationskanal som inte rengjorts på år. Efter: Ventilationskanal som rengjorts från smuts . Den främsta anledningen att rengöra ventilation är inomhusklimatet, att ni som vistas och bor i huset ska andas bra luft! En annan anledning att rengöra ventilationen är att när systemet tappar i flöde ökar risken . Hur ofta bör man gör man göra en ventilationsrengöring? Den frågan får vi ofta, och det ska vi försöka reda ut här en gång för alla.

En smutsig ventilationsanläggning kan ställa till det ordentligt och orsaka problem, det är något som i ventilations språk kallas för sjuka hus. Hälsan hos människor och .

Precis som allt övrigt i huset behöver även ventilationen ses över och rengöras med jämna mellanrum! Ren luft är ingen självklarhet. Det handlar om ren luft. Du ska därför slå vakt om att luften du andas inte innehåller föroreningar som skapar allergier och sätter ner din motståndskraft. Kontrollera att ventilen är rätt monterad enligt fabrikantens anvisning.

Har ventilerna blivit tilltäppta av smuts? Gör rent gallret på̊ utsidan, väggenomföringen och insidans ventil. Imkanalen är den kanal som går från köksspisens fläkt.

Rengör imkanalen från fläkten! Tidigare hade kommunen det ansvaret och sotaren kom regelbundet för att rengöra även denna kanal. Du bör kalla på en sotare ca vart – 6:e år för rensning av imkanalen. Du bör också följa anvisningar för rengöring gällande din fläkt, såsom att göra rent filter samt torka ur kåpan osv med jämna mellanrum.

Gör du detta minimerar du risken för brand i din spisfläkt samt imkanal . För att ventilationen skall fungera bra så är det viktigt att hålla rent så att flöden av luft in till bostaden och ut från bostaden inte hindras. Tilluften till bostaden kommer via öppningar under fönstren. De boende själva har god möjlighet att se till att de filter som sitter i dessa öppningar.

Vi erbjuder kostnadseffektiv ventilationsrengöring för att förbättra ditt inomhusklimat.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med rengöring av ventilation. Se upp vid renovering och rengör FTX-system ofta. Röret mellan köksfläkten och fläktkanalen är en riktig fettsamlare. Jag nappade på ett sådant erbjudande för några år sen och det ångrar jag inte.

Om det är övertryck trycker . De använde en borrmaskin med en lång böjlig arm med en borste på och gjorde rent imkanalen, sen justerade de in ventiler för att få ett bra flöde. Utför Akono Ventilation även rengöring av eldstäder eller rökkanaler? Nej, Akono utför ingen rengöring av eldstäder eller. Kan Akono Ventilation göra rent tilluftskanalerna?

Ja, Akono gör rent alla kanaler vid förfrågan. Därför är det viktigt att ventilationen fungerar optimalt. En allt för hög luftfuktighet gör att kvalstren frodas och det finns även risk för mögelsvampar och bakterier.

En återkommande underhållsrengöring av ventilationssystemet, liksom att utföra obligatorisk ventilationskontroll . Vår inomhusmiljö är viktig oavsett om det handlar om skolor, kontor, lägenheter eller villor. Damm och smuts samlas i böjar, kanaler, ventiler och fläktar som gör att ventilationsanläggningen får nedsatt funktion. Att göra rent i sin ventilationsanläggning är därför en viktig del för att uppnå full funktion och .