Handhygien

En god handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning inom vård och omsorg. Den syftar till att ge fördju- pad information om hur smittämnen överförs och hur man genom en god handhygien kan förhindra smittspridning. Enkelt att komma ihåg: Det finns fem tillfällen då man alltid ska desinfektera och ibland även . Allt du vill veta om handhygien.

Det bästa och enklaste sättet att förebygga smittspridning är god handhygien. Här finns en affisch om handhygien som kan laddas ner och sättas upp på lämpliga ställen.

Kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen inom all vård och omsorg. Handdesinfektion och ibland handtvätt utförs för att avlägsna smittämnen och därmed bryta smittvägar. Visste du att bara procent tvättar sina händer på rätt sätt? Nej, vi trodde inte att du kände till . Eller att det ofta finns spår av bajs på sedlar och kreditkort?

Rena händer räddar liv har tagits fram i samarbete . Om bara sjukvårdspersonalen tvättade sina händer ordentligt, skulle antalet patienter som drabbas av infektioner i vården minska med hälften. Basala hygienrutiner ska användas i alla situationer där känd eller okänd smitta ska förebyggas. En film om hur man SKA desinfektera händerna.

Använd endast den toalett på avdelningen som anvisas dig. Berätta för personalen om du har diarré eller kräks. Nys eller hosta i armvecket. Använd pappersnäsduk när du snyter dig och rengör händerna med handdesinfektionsmedel efteråt. Tack för att du följer våra hygienråd!

Syftet med det här examensarbetet är att söka fram aktuell fakta om handhygien samt ta reda på hur vårdpersonal kan förhindra de vårdrelaterade infektionerna så att patientsäkerheten höjs. Respondenterna ville ta fram information till olika vårdanstalter om hur man genom god handhygien skall minska de vårdrelaterade . Hundratals miljoner människor drabbas varje år av vårdrelaterade infektioner ( VRI), som tar sig uttryck i dödsfall och onödigt lidande. Det stjäl resurser från sjukvården världen över och inget land i världen har lyckats lösa problemet. Handhygien anses vara den mest effektiva metoden för att förhindra spridning av.

Världen ändrar sig hela tiden, nu finns det bakterie- stammar som gör att en del infektioner blir svårare att behandla med antibiotika. Magsjuka har blivit ett problem som sprids i skolor, på sjukhus och i kommunal vård och omsorg. Därför är det viktigt att inte bara personalen sköter sina hygienrutiner. God handhygien skyddar dig och andra.

Sjukhusinfektioner är vanligt förekommande och förorsakar en stor del av de besvär som patienter drabbas av under sjukhusvistelsen. En del infektioner är mycket allvarliga och svåra att tygla med vård. Merparten av infektionerna sprider sig via händerna som kontaktsmitta. Förbättrad handhygien på sjukhus är bland de mest lovande åtgärderna för att motverka förekomsten av vårdrelaterade infektioner.

Vinterhalvåret är influensatider och många arbetsgivare erbjuder sina anställda gratis vaccination för att undvika långa sjukskrivningar.

Men vaccinet är ingen garanti att smittspridningen upphör eller minskar det totala antalet sjukdagar hos de som inte utgör riskgrupper. Att satsa på information om bättre handhygien och. Samlingssida för artiklar om handhygien.