Hrutan malmö stad

Du som är anställd i Malmö stad kan enkelt nå kommunens interna system när du använder en premiumdator. Om du använder någon annan typ av dator, pekplatta eller mobil kan du nå HR-systemet, intranätet och eposten genom att använda någon länkarna nedan. Dec Malmö stads medarbetare och externa frågeställare (övriga) kan kontakta HR- support via webbformulären nedan. Om du är du chef, chefsstö HR- medarbetare eller ekonom använder du formulären som finns på Komin, på sidan HR-support på Min anställning.

Måndagar, tisdagar och onsdagar – 11.

Open e-Platform är en e-tjänsteplattform levererad av Nordic Peak. En film som visar hur du ansöker om ledighet i HRutan. Information om Malmö stads tjänster och verksamheter. of City of Malmö. Oct Malmö stad arbetar för att minska löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken. I vår organisation ska kvinnors och mäns löne- och anställningsvillkor vara likvärdiga.

Grunden för lönesättning är det ansvar och den svårighetsgrad som yrket innehåller samt medarbetarens kompetens och prestation. Jun Här kan du som jobbar eller har jobbat i Malmö stad beställa intyg.

Handläggningstiden för ett intyg är. Om du som är timavlönad beställer ett arbetsgivarintyg som ska gälla till dagens datum, måste du därför vänta tills din lön är klar i HRutan innan du kan få ditt intyg. Läs här när vi tidigast kan hantera ditt . Förmåner som medarbetare. Som medarbetare i Malmö stad har du möjlighet till ett antal förmåner. Vi följer det gemensamma kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) och har nära samverkan med de fackliga organisationerna.

För att göra intresseanmälningar samt komma åt dina personliga sidor måste du vara inloggad. Har du tidigare varit kund hos oss eller har du odlingslott hos oss idag? Då har du redan tilldelats användarnamn och lösenord och kan logga in direkt. May I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö.

Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Fungera som stöd till sektionschefer inom enheten när det gäller personalsystem i HRutan , schemaläggning, hantering av fakturer, sammanställa statistik samt . Oct I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad.

Chefsstödsuppdraget består bland annat av schemaläggning och administration i HRutan.

Jun Chefstödsuppdraget består av schemaläggning och administrationen i H-rutan. I arbetet ingår samordning av bemanning samt administration av personalrelaterade ärenden. Det ingår administration av fakturor, beställningar samt administration vid utbildningar.

Du ansvarar tillsammans med din chef för att. Enligt er hemsida ska nu alla problem med H-rutan vara lösta, men när jag försöker logga in så får jag upp detta felmeddelande: The. Förekommande arbetsuppgifter är diarieföring och registrering i dokument och. Nov I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö.

Malmö Stad – dag sedan – spara jobb – mer. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Malmö skolrestaurangers policy om specialkoster. Vi på MSR får inte servera någon specialkost utan att ha ett giltigt intyg.

För tillagning och leverans ska aktuellt intyg finnas. Intyg ska vara skrivet av. Nu kan du som förälder . Malmö stad har en gemensam värdegrund vilken innebär att våra värderingar och synsätt i frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet, kulturell mångfald och ålderssammansättning är gemensamma och grundläggande.

All verksamhet i Malmö stad bygger på hög kompetens, arbetsglädje och serviceanda.