Klottersanering göteborg

Vår ambition är att göra Sveriges offentliga rum rent från klotter och nedsmutsning. Klotterkonsultens göteborgskontor kan allt om klotter och hjälper dig gärna. Kontakta oss för en behovsbesiktning av era tak och fasader.

Tvätt av tak på ett professionellt och miljöriktigt sätt med kunnig och utbildad personal. Underlag och klottersanering går inte alltid hand i hand.

Planerar du som fastighetsägare eller företagare att rengöra tak och fasader eller behöver din fastighet klottersaneras ? Då finns det regler du måste följa för att inte riskera människors hälsa och undvika skador på djur och natur. Affärsidén är densamma idag som när vi startade: ”Vi utvecklar, tillverkar , marknadsför och säljer kemiska produkter, metoder och utrustningar för att ge . Bli av med klotter och grafitti. Vi utför sanering och rekommenderar att man skyddar utsatta fasadpartier med ett klotterskydd. Vi har även specialframtagna klotterväskor med olika lösningar till exempelvis fastighetsskötare och vaktmästare.

Vi utbildare även kundens personal vid behov och önskemål.

Hagas fastighetsägare går ihop om klottersanering. Fastighetsägarna i Haga, det vill säga de kommunala bostadsbolagen, statliga Akademiska hus, HSB och andra . Tillsyn och avrop ingår för enskilda objekt. Centrum, Väster, Öster, Söder . Anledningen är att upphandlingen om vem som ska.

Pokemon GO yra med drönare. Drönare Mobil Teknik Väder Verktyg . Vi arbetar med fasadrengöring och klottersanering , brandskadesanering samt fukt- och mögelsanering. Göteborgs Stad Inköp och upphandling, Göteborg. När vi sanerar klotter nöjer vi oss inte med att ta bort de oönskade färgerna genom att spola vatten med högtryck.

Vi tillför dessutom AGS, Anti Graffiti System, som. Vid alla saneringar tar vi hänsyn till följande: Minimal miljöpåverkan. Saneringsmetoder som skonar ytor och material. Vårt mål är alltid att återställa en yta till dess ursprungliga skick. Snabb sanering för en trygg och säker miljö.

Vi polisanmäler allt klotter.

Vi jobbar för en bättre miljö för dig.