Klottersaneringsmedel

Den som drabbas av graffiti vill alltid att den ursprungliga ytan skall återställas till sitt ursprungliga utseende. Det kräver god kännedom om färger, ytor, metoder, utrustning och kemikalier. En klottersanering skall lösa ett problem och inte skapa ett nytt. Den enda garantin för ett bra resultat är kunskap.

Vi på MPE tillhandahåller effektiva klottersaneringsmedel som är skonsamt mot ytan men effektivt mot föroreningen. Läs mer om vårt utbud här!

Effektiva saneringsprodukter till bra priser och de bästa kurserna inom klotterborttagning! Gel produkter är lämpliga på horisontella ytor samt tak. Tar bort klotter och färg på sten, trä, plast och glas.

Kemgrossisten våra produkter är svensk tillverkade och produktionen är ISO certifiera vissa produkter är Svanen märkta, vi säljer saneringsvätska, mögelsanerin, luktsanering, klotter, kemikalier. Det är oftast viktigt att tvätta bort klotter så fort det uppkommit, eftersom klotter föder klotter. Våra specialprodukter har utformats så att saneringen går snabbt och effektivt.

Produkterna omfattar såväl utvändiga som invändiga klottersaneringsbehov. Vid arbetet används den miljövänliga JOS-metoden som innebär borttagning med kalkmjöl som med lågt tryck blästrar bort det oönskade klottret men lämnar bakomvarande yta intakt.

För ytor som ej tål mjukblästring använder vi en modern tystgående hetvattentvätt med miljögodkända klottersaneringsmedel. Nåt klottersaneringsmedel kanske? Något som blir aktuellt om man råkat ut för att få klotter på sin fastighet är klottersanering. Det kan kännas som en sur utgift både för privatpersoner, företag och kommuner men sådant händer och tyvärr så är det bästa man kan göra att åtgärda det så fort man kan, detta genom en klottersanering.

Med en impregnering på betong en s. Betongimpregnering, tegel och andra mineraliska fasader och tak får ni en vattenavvisande yta. Немає даних про цю сторінку. De frågeställningar som jag har arbetat efter är vilka de största aktörerna (beställare och klottersaneringsföretag) är, vilka klottersaneringsmedel som säljs och används mest . QUICKTECH , långtidsskydd f. NOXYDE , högelastisk rostskyddsfärg, åtg.

PEGANOX , högelastisk färg för plåtyta, åtg. FLEXCOAT , takfärg för plåt, papp, eternit. Vid dessa tillfällen fâr ni râdgivning via internet och telefon. I förekommande fall kan vi även tillhandahâlla mindre kvantiteter specialanpassade klottersaneringsmedel.

De kunskaper om olika byggmaterial och kemikaliers egenskaper vi skaffat oss genom âren borgar för att du som klotterbox-ägare med förtroende alltid. Så som staten håller på och buffar målningar så borde de ju iallafall kunna använda ett miljövänligt alternativ, men allt har sina nackdelar GBL är en drog samtidigt ett ypperligt lösningsmedel för vissa färger. Det kan för vissa vara en fördel att .

Klottersaneringsmedel som innehåller GBL är förbjudna tyvärr. GBL, som egentligen är ett klottersaneringsmedel , köps via nätet från bland annat Tysklan och fraktas till svenska adresser. Tullen i Skåne har i år hejdat paket med GBL som skickats från utlandet.

Men det här är inga ovanliga siffror. Vanliga driftkemikalier kan vara smörjoljor, drivmedel, klottersaneringsmedel och skadedjurs-bekämpningsmedel. Alternativa metoder ska alltid prövas framför kemikaliekrävande metoder. I alla driftupphandlingar ställs anpassade miljökrav.

Har du frågor om KLARA-verktyget? Kontakta Petra Karlsson som hanterar .