Kundundersökning

Lyssna på dina kunder gör en kundundersökning. Ta reda på vad det är som gör dem nöjda – eller missbelåtna. Dina kunder kan ge dig en unik inblick i hur ditt företag uppfattas. Målet är att utveckla och förbättra ditt erbjudande.

Här kommer några handfasta tips på hur du gör en bra kundundersökning. Oavsett vilken benämning som används så bör alla verksamheter göra någon form av kundundersökning för att .

En kundundersökning från Next hjälper er förbättra kundupplevelsen. Vi gör kundundersökningar av typen nöjd kund undersökning, NKI undersökning, NPS undersökning, kundupplevelsemätningar osv. Välj rätt typ av undersökning.

För att ni ska lyckas med er kundundersökning hjälper vi er att definiera ett syfte och välja mätmetoder och frågor så att resultatet blir så användbart som möjligt – både operativt och strategiskt. Det här en viktig del för alla företag, att förstå hur kunderna tänker och hur deras känsla är när de hör varumärket. Kundundersökning är vårt samlingsnamn för olika mätningar av kundupplevd kvalitet. Våra kundundersökningar bidrar till att öka förståelsen för såväl kundernas beteende som deras upplevda kvalitet.

Genom att få en bild av deras uppfattning om er kan ni utveckla och förbättra det ni erbjuder. Men vilka frågor ska ni ställa i er kundundersökning ?

Först måste du tänka på att inte ställa ledande frågor, ifall du ställer ledande frågor i din kundundersökning kommer du att få fel information att jobba med och i värsta fall kan du inte använda resultatet igen. Ställ raka frågor som till exempel: I vilken grad är du nöjd med . Vad är en kundundersökning ? Vår enklaste tjänster för kundundersökningar kallar vi för Intouch och Touch n’ Go. Det beror på vem du frågar.

Fakta om undersökningen. Image och övergripande Nöjdkund-index (NKI) mäts vartannat år. Undersökningarna omfattar också ett urval av Naturvårdsverkets verksamheter som här benämns ”leveranser”. Vi ger dig verktyg för att genomföra, analysera och agera på resultatet från din kundundersökning. Allt för att du ska kunna skapa nöjda och lojala kunder!

Nu genomför vi en kundundersökning för att få veta vad vi kan förbättra. Vi arbetar hela tiden för att förbättra och utveckla vår verksamhet utifrån dina krav och behov. Med hjälp av kundundersökningar får vi viktig information som blir ett stöd i vårt förbättringsarbete. Vi hjälper dig tolka det, och med kunskapen kan du ta hela din organisation till starkare kundrelationer, ännu mer engagerade medarbetare och bättre affärer. Vi mäter vad dina kunder tycker och hjälper dig agera på . Just nu skickar vi ut enkäter till personer som har haft kontakt med Försäkringskassan under det senaste året för att få hjälp med att förbättra vår service.

Den som vill och har möjlighet kan besvara enkäten på webben. Där erbjuds dessutom möjligheten att besvara enkäten på engelska, arabiska, .

Lojala kunder ger ditt företag förutsättningar för ökad effektivitet och lönsamhet. Med Zonderas kundundersökningar tydliggörs dina kunders upplevelse av ditt företags produkter, tjänster, kommunikation, bemötande etc. Du får ett pedagogiskt och lättläst resultatmaterial och en tydlig sammanställning av . Vi har sammanställt resultaten av årets kundundersökning.

Tusen tack till alla som deltog.