Länsstyrelsen hunddagis

Till exempel omplaceringsverksamheter. Det vill säga hunddagis , hundpensionat samt omplaceringsverksamhet. Det gäller även hundrastningsverksamheter där man rastar fyra eller fler hundar samtidigt.

Omplaceringshem behöver tillstånd om det samtidigt och regelbundet tar emot . Du kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen för din hundverksamhet om du vill bedriva hunddagis eller hundpensionat, föda upp hundar, sälja eller hyra ut hundar, ha många hundar eller bedriva omplacerings verksamhet.

Vilka utbildningar är godkända för att man ska få starta hunddagis ? Det finns listat vad utbildningen ska innehålla, men det finns inte någon lista över godkända utbildningar. Du kan läsa mer om att starta hunddagis på Jordbruksverkets webbplats. Det ska finnas kunnig personal på hunddagis och hundpensionat.

En person som driver ett hunddagis eller ett hundpensionat ska ha utbildning om hundar eller erfarenhet som motsvarar utbildningen. Den som är djurskyddsansvarig på länsstyrelsen kontrollerar att du som vill öppna hunddagis eller hundpensionat har rätt . I vissa fall krävs det tillstånd för verksamhet med hundar och katter.

Det gäller till exempel för att driva kattpensionat, hunddagis och liknande. Oct Hundarna vid ett hunddagis i Uppsala for så illa att länsstyrelsen stängde verksamheten. Hon söker nu tillstånd ännu en gång.

Jan Att öppna ett hunddagis är inte helt enkelt och kräver en rad olika förberedelser. Lokalen där du planerar att starta upp din hundverksamhet måste ha fått ett tillstånd och godkänts av Länsstyrelsen. I din ansökan måste du kunna uppvisa att du är utbildad inom hundar och har kunskap om bland annat . Men bara fem månader senare kom den första av ett antal anmälningar till länsstyrelsen om brister och missförhållanden i verksamheten. Första anmälan gällde att den person som . Oct Slarv och dålig skötsel var en av orsakerna till att Länsstyrlesen stängde ett hunddagis i Uppsala i våras.

Det låg hundbajs i boxarna, en hund saknade vatten och i en box på sex kvadratmeter vistades sex hundar då inspektionen av Länsstyrelsen utfördes. En del hundar befanns sig på så små ytor att de . Feb Vi på lokaltidningen Sjöstadsbladet har under de senaste månaderna fått in flertalet tips om missförhållande på detta hunddagis. Och idag kan vi efter vårt grävande publicera att Länsstyrelsen i Stockholm förbjuder Lillefots hunddagis ägare att fortsätta bedriva verksamheten i Hammarby Sjöstad! Mar Det hunddagis i södra Hälsingland som enligt länsstyrelsen tagit emot fler hundar än vad det fanns tillstånd för får nu upprättelse.

Jan Jessica Nilsson har drivit Fredriksdalsvikens hunddagis i år. Nu har länsstyrelsen beslutat att återkalla tillståndet och att verksamheten ska upphöra senast januari.

Nov Ägarna ändrar sin historia. Vi gick igenom inspektionen utan anmärkning och har därmed fått ett muntligt tillstånd att bedriva vår verksamhet. Jun Länsstyrelsen i Skåne ville ha bättre översikt och skapa sig en bättre uppfattning om hur många hundpensionat och hunddagis som finns i länet idag.

Tillståndet i pappersformat kommer med posten . För att uppnå detta ville man genomföra en undersökning av hur det ser ut i dagsläget. Därför valde vi att göra en inventering av samtliga verksamheter inom . Och vilka ord som gäller beror på vilken inspektör på länsstyrelsen som tolkar de föreskrifter som gäller för att driva hunddagis. Apr Nu ska länets hunddagis sättas under lupp. Det är länsstyrelsen som satsar på att kontrollera kennlar och hunddagis , men också katterier.

I Östergötland finns drygt hunddagis. Enligt länsstyrelsen får runt fem nya hunddagis tillstånd varje år. Häromdagen öppnade ett i Valdemarsvik, där Susanne Wiktorsson, slog ner sina bopålar förra året, efter att ha lämnat Stockholm. Sedan bolaget överklagat länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten avvisade förvaltningsrätten överklagandet i en del och avslog .