Lyftsele flytt

Applicering av Easy lyftsele och använding av personlyften Partner 255. Hos oss kan du köpa och hyra utrustning för din flytt ! Inom kort kommer du även att kunna hyra flyttsläp och lastbilar med bakgavellyft! Сохраненная копия Перевести эту страницу Uthyrning av bärselar för en säker flytt. Kontakta din närmaste anläggning. Det finns två alternativ till placering av lyftselen under patienten, en med hjälpmedel och en utan.

Bilden visar en patient som sätter sig i rullstol med hjälp av personlyft. Lyftsele för utombordsmotorer. Försedd med ett övre handtag, universell storlek till alla typer av utombordare.

Till stor hjälp vid flytt av utombordsmotorer från jollen till akterpulpit och vice versa. När en patient förflyttas med hjälp av en lyft och därmed lyftsele är det viktigt att detta utförs med största bekvämlighet och säkerhet för patienten. Det är samtidigt viktigt att patienten inte utsätts för risker som till exempel skjuvning mot huden. Det kan i vissa fall vara svårt att placera bendelarna under . Vi ombesörjer även flyttningar, hämtar auktionsgods, transport till miljöstation, vindsröjningar etc.

Vi innehar trafiktillstånd samt är Godkända för F-skatt. Vi är försäkrade genom Länsförsäkringar. Vår lastbil rymmer 40m vilket motsvarar ca RoK. Konsultationsblanketter.

Vi har även en mindre bil på m3. Blanketten kan skickas per post eller fax till Hjälpmedel Stockholm. Av sekretesskäl ska blanketten inte skickas med e-post. Kom ihåg att fylla i din e-post så att vi snabbt och enkelt kan erbjuda en . Viktigt att det står från och till vilket rum lyften ska.

Det är viktigt att varje person får med sig sin individuellt utprovade lyftsele. Vid osäkerhet vad gäller lyftsortiment och lyftselar samt kombinationsmöjligheterna kontakta hjälpmedelssamordnare, telefon. Vart det finns motorer och om de används har all personal ansvar för att meddela enhetsassistent om vid in-utflytt eller flytt inom huset. Riktlinje för förskrivning och användning av personlyft och lyftsele. Användning av medicintekniska produkter i . Läs mer om detta i övergripande riktlinjer under 9:och 9:4.

Råd i förskrivningsprocessen Bedömning. Ska lyftsele från annan leverantör än av lyften användas ska kombinationen vara godkänd av respektive. Detta gäller även skolan.

Brukaren får inte själv montera ner lyften i samband med flytt , ommöblering eller renovering. BVid första mötet på KHS klargörs målsättningen så att alla .