Malmö stad hrutan

Du som är anställd i Malmö stad kan enkelt nå kommunens interna system när du använder en premiumdator. Om du använder någon annan typ av dator, pekplatta eller mobil kan du nå HR-systemet, intranätet och eposten genom att använda någon länkarna nedan. Malmö stads medarbetare och externa frågeställare (övriga) kan kontakta HR- support via webbformulären nedan. Om du är du chef, chefsstö HR- medarbetare eller ekonom använder du formulären som finns på Komin, på sidan HR-support på Min anställning.

Måndagar, tisdagar och onsdagar – 11. Information om Malmö stads tjänster och verksamheter.

of City of Malmö. Om du som är timavlönad beställer ett arbetsgivarintyg som ska gälla till dagens datum, måste du därför vänta tills din lön är klar i HRutan innan du kan få ditt intyg. Läs här när vi tidigast kan hantera ditt intyg. Har du frågor om när du kan få ditt arbetsgivarintyg, kontakta gärna HR-support.

Malmö stad arbetar för att minska löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken. I vår organisation ska kvinnors och mäns löne- och anställningsvillkor vara likvärdiga. Grunden för lönesättning är det ansvar och den svårighetsgrad som yrket innehåller samt medarbetarens kompetens och prestation.

En film som visar hur du ansöker om ledighet i HRutan.

Open e-Platform är en e-tjänsteplattform levererad av Nordic Peak. Förmåner som medarbetare. Som medarbetare i Malmö stad har du möjlighet till ett antal förmåner. Vi följer det gemensamma kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) och har nära samverkan med de fackliga organisationerna.

Ta reda på hur det är att jobba i Malmö stads grundskolor och sök en ny spännande tjänst! Förskoleförvaltningen ansvarar den kommunala verksamheten och för tillsynen över fristående förskolor och annan fristående pedagogisk verksamhet, som till exempel familjedaghem. Om Förskoleförvaltningen. Ditt uppdrag är att ge chefer inom vård och omsorg ett personaladministrativt stöd , främst i Malmö stads HR-system Personec P. Du har en stark serviceinriktad roll där du på uppdrag av chefer arbetar med registrering i HRutan samt ta fram uppgifter och utdata för uppföljning och kvalitetssäkring.

Vi har Sveriges viktigaste. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Chefsstödsuppdraget består bland annat av schemaläggning och administration i HRutan. Förekommande arbetsuppgifter är diarieföring och registrering i dokument och.

Enligt er hemsida ska nu alla problem med H-rutan vara lösta, men när jag försöker logga in så får jag upp detta felmeddelande: The. Malmö Stad – dag sedan – spara jobb – mer. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen.

För Malmö stad handlar det om strax över miljoner. Det skriver Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och ansvarig .

Hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen. Innerstaden ( Innerstaden VO). Norr (Centrum VO, Kirseberg VO). Söder (Oxie VO, Fosie VO).