Nki undersökning

NKI står också för Nöjd Kund Index, ett index för kundnöjdhet, dvs hur nöjda kunderna är med det företag de handlar med. NKI -undersökningar genomförs idag i de flesta branscher. Begreppet introducerades i Sverige av Professor Claes Fornell verksam vid University of Michigan i USA. Han är också grundare av . Du kan identifiera företagets förbättringspotential och få fram ett NKI-värde (Nöjd Kund Index) som gör att .

Bättre ändå – den identifierar också de viktigaste förbättringsområdena i din verksamhet. Därmed är undersökningen inte bara en mätning av prestation utan snarare en studie i kundinsikt. Genom att förstå vilka faktorer som påverkar . Vilka kvalitetsfaktorer som används och vilka frågor dessa kvalitetsfaktorer byggs upp av varierar mellan de olika modellerna för NKI undersökningar.

Det varierar även mellan branscherna inom en och samma NKI -modell för att just få en så bra NKI undersökning som möjligt för varje bransch. Läs om vad de boende tycker om förvaltningen. Resultat av NKI undersökning.

Sifo har för kassans räkning genomfört en nöjd kund index ( NKI ) undersökning. Denna resulterade i ett index på för oss, vilket är betydligt högre än snittet för samtliga a-kassor (63). Det finns områden som vi kan förbättra och vi fortsätter vårt arbete för att våra medlemmar ska bli ännu . HEBA genomför sedan några år tillbaka, kontinuerligt kundenkäter som ger oss besked hur vi lyckas med vår service.

Det finns flera sätt att mäta kundnöjdhet, och många faktorer kan påverka ditt val av undersökning. Innan du börjar bör du ställa dig några frågor: Vilken typ av produkt eller tjänst erbjuder du? Hur många kunder har du? Vad har du för relation till kunden, och hur ofta har ni kontakt?

Och slutligen: Vad planerar du att göra . NKI (Nöjd kund index) är ett nyckeltal för att beskriva graden av kundnöjdhet då det gäller hur nöjda kunderna är totalt sett med en verksamhet. NKI är enligt flera oberoende forskningsstudier även ett bra nyckeltal för kundlojalitet. Just nu genomför vi på SEVAB Strängnäs Energi en kundundersökning. Under oktober och november månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju m. Vi arbetar både med mer kvantitativa metoder såsom NKI (nöjd-kund-index) och mer kvalitativa metoder som till exempel djupintervjuer.

Vi skräddarsyr varje undersökning utifrån den enskilda kundens behov, och vi har stor vana av att utföra kundundersökningar åt såväl stora som små företag och organisationer.

För ett par månader sedan genomförde vi vår första Nöjd Kund Index-undersökning (NKI). Det var många som tog sig tid att svara och det är vi mycket glada och tacksamma för. NKI-undersökningen är ett av våra viktigare redskap för att få reda på hur våra kunder ser på oss och vårt arbete. SCB:s undersökning med Nöjd-Kund-Index ( NKI ) hjälper er att utvärdera verksamheten på ett effektivt sätt.

Vår analysmetod visar vilka områden som bör prioriteras i ett förbättringsarbete för att ni ska få nöjdare kunder. Då det är komplicerat att mäta den upplevda kvaliteten hos kunderna krävs en bra enkät. I medarbetarundersökningar används istället begreppet Nöjd-Medarbetar-Index (NMI). Analysmodellerna för NKI och NMI är dock uppbyggda på exakt samma sätt, varför endast begreppet NKI används i . Vi har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder och har utvecklat en mycket spännande produktportfölj med en kombination av generell . Nöjdast kunder har Vårgårdahus med ett NKI på hela 86 . Vartannat år genomför HEMAB en omfattande kundundersökning och nu har det blivit dags igen.

Syftet med undersökningen är att samla ihop och värdera våra kunders . Undersökningen görs via telefon och e-post till slumpmässigt utvalda kunder. Vad är egentligen Nöjd Kund Index, NKI? Många slänger sig med att de gör NKI- undersökningar, men Nöjd Kund Index, NKI, är inte vilket mått som helst utan har en standardiserad utformning byggd på vetenskap. Vi vill veta vad du tycker.

Under februari-april månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående oss. Dina synpunkter är oerhört viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du . NKI – undersökning (Nöjd Kund Index).