Ny ugn innan användning

Innan du använder spisen första gången. Läs igenom bruksanvisningen. Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. Rengöring av spisen före användning.

Diska gallret, den emaljerade bakplåten och ugnspannan för hand eller i . Fråga: Stämmer det att ugnar avger en stark lukt första gången man använder dem? Ja, första gången du använder en ugn avger den en stark fabrikslukt. Därför rekommenderar vi att du, direkt när du har installerat din Smeg- ugn och innan du lagar någon mat i den, sätter på ugnen på det högsta . Nu har den nya spisen kommit. Mycket trevliga killar som lämnade den. Detta görs genom följande: 1. Hetta upp alla plattor i fem min.

Glöm inte att innan du använder ugnen skall den brännas ur minst en timme på maximal temperatur på över- och undervärme samt minuter med grill respektive varmluft . När forskarna testade nya mineralullsisolerade spisar upptäckte de att isoleringen avgav väldigt höga halter av metylisocyanater. Ingen har vetat att bindemedlet innehöll isocyanater, men när . Tack för att du valt Cylinda. För att få största möjliga nytta av din nya spis re- kommenderar vi dig att läsa igenom bruksanvisningen innan du börjar använda den. Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du tar ugnen i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggna säkerhet, användning och underhåll.

Genom att läsa bruksanvis- ningen skyddar du dig själv och undviker skador på ugnen. Spisen är nu kopplad och fungerar fint. Började lukta en massa när jag startade den men det gör tydligen alla spisar som är nya. Att göra rent plåtar: Det bästa är att diska dem efter varje användning så att man slipper få fastbränd mat på dem. Jag använder bakplåtspapper . Ställa in och ställa om klockan.

Du måste ställa in tiden innan du kan använda ugnen. Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar symbolen. Användning av tillbehör. Tryck på valfri knapp eller öppna ugnsluckan för att stänga av ljudsignalen. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var.

Dra inte pannor eller andra kokkärl över ugnsbotten när du skall ta ut dem ur ugnen. Det kan bli repor i lackeringen. Kondens som blir kvar efter matlagningen kan med tiden skada ugnen och köksskåp som står i närheten. Vi rekommenderar följande: – ställ in lägsta möjliga temperatur;. Stäng av produkten efter varje använd- ningstillfälle.

Se kapitlet Underhåll och rengör- ing. Upphetta den tomma produkten för att. Alla kontrollvreden måste vara i nolläget när spisen ej används.

Om spisen inte ska användas under en längre tid ,. INNAN DU ANvÄNDER UGNEN. Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla lösa tillbehör som ugnsplåtar och gal- ler inifrån ugnen. Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur produkten.

Luckan levereras med ett långsamt stängningssystem. Försök inte att stänga luckan med våld. Se avsnittet Underhåll och rengöring. Vidrör inte hällen eller ugnsutrymmet under användning. Några exakta värden kan man dock inte ge, eftersom de beror bl.

Följ dina vanliga recept men var lite extra. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du behöver studera något . Ett är när ugnens display släcks i stand by-läge (när ugnen inte används ) eller minuter efter att tillagningen avslutats.

Ett annat är under Eco-pyrolys vilket är ett kortare pyrolysprogram som använder mindre energi. Denna funktion spärrar samtliga knappar så att inga ändringar eller nya.