Räknesnurra representation skatteverket

Representation innebär när du som företagare bjuder kunder eller anställda på till exempel middag eller evenemang. Skatteverket har jättebra information kring de nya reglerna och en webbmall för uträkning av representationen (se länk Skatteverket ). Flera av våra läsare och följare har dock efterfrågat en Excelmall för de nya reglerna kring representation. Som vi tidigare skrivit om på Tax matters ändras reglerna kring avdragsrätt för representation vid årsskiftet.

Skatteverket har nu kommit med ett ställningstagande gällande hur avdragsrätten för moms ska beräknas vid representation.

Avdragsrätten för moms medges enligt de nya reglerna på ett . Skatteverket har klargjort att ett belopp på 3kronor exklusive moms per person normalt anses som skäligt oavsett om det är en utgift för en måltid såsom lunch eller middag eller en utgift för någon liknande förtäring. Det finns således inte någon ytterligare beloppsgräns för vissa typer av förtäring när det gäller avdrag för . Spara tid och pengar med vår smarta räknesnurra. Ingår som ett verktyg i våra Servicepaket. Vad var det nu som gällde för momsavdrag vid representation ? Att räkna ut högsta möjliga avdrag kan vara hopplöst krångligt – vår fantastiska räknesnurra gör det åt dig!

FöljFöljerAvföljVeronica Ekstrand.

Underlaget för momsavdrag vid intern representation höjs från 2kronor till 3kronor – det är nu alltså samma gräns för intern och extern representation. Skatteverket har en kalkylator för avdrag för representation , men i skrivande stund fungerar den ännu inte fullt ut – det kan alltså vara bra att kunna räkna själv. Nya belopp för momsavdrag i samband med representation.

Från och med nu höjs underlaget för momsavdrag vid representation från kr till 3kr. Efter ett rättsfall där Skatteverket förlorade ändras reglerna för momsavdrag för både extern och intern representation. Dessa sammantaget avgör hur mycket du har rätt att göra avdrag för. Längre ner på sidan följer exempel på beräkningar av representation.

Dessa är hämtade från Skatteverket och behandlar både avdragsgilla nivåer för inkomsbeskattningen och mervärdesskatten. Gå till Skatteverkets allmäna råd om representation. Skatteverket anser att gränsen för avdrag vid enklare förtäring i samband med representation går vid kr per person och tillfälle. Att enklare förtäring fortfarande får dras av beror på gränsdragningsproblem som annars skulle kunna uppkomma, t ex gränsdragning mellan personalkostnader och intern . Skatteverket har i en hemställan till Finansdepartementet föreslagit ändringar av avdragsrätten för ingående mervärdesskatt som avser representation samt slopande av avdragsrätten för representation vid.

Notera att Skatteverket nu har erkänt att man fuckat upp i sin tolkning av reglerna för avdrag för representation. RÄKNA SJÄLV: MOMSAVDRAG VID REPRESENTATION. Det kan kännas hopplöst krångligt att försöka räkna ut högsta möjliga momsavdrag vid representation. Vår nya räknesnurra gör det åt dig!

Mata bara in dina utgifter, så får du svar genast.

Räknesnurran är tillgänglig för dig som är abonnent på Servicepaket Skatt, . Inkomstskattemässigt slopas avdragsrätten för måltidsutgifter i samband med representation och momsmässigt sker en ökning av avdraget genom ett maxavdrag om.