Rengöring av imkanaler

Det är skillnad på sotning av eldstäder och rengöring av kökets imkanal. Imkanalen är den kanal som går från köksspisens fläkt. Inget lagkrav på rengöring av imkanaler.

Vi vill därför förtydliga att det inte finns något lagkrav på att rengöra imkanaler i bostadshus. Däremot ska alla fasta . Visste du att spisbränder är den vanligaste brandorsaken i bostäder?

En kökskanal fylld med smuts och fett från matlagning ökar markant brandspridningen när olyckan är framme. Du bör kalla på en sotare ca vart – 6:e år för rensning av imkanalen. Du bör också följa anvisningar för rengöring gällande din fläkt, såsom att göra rent filter samt torka ur kåpan osv med jämna mellanrum.

Den senaste veckan har ett företag ringt runt till privata fastighetsägare och försökt pådyvla dem rengöring av imkanaler. Flera invånare har hört av sig till kommunen angående att ett företag har ringt till dem och sagt att det finns ett lagkrav på rengöring av imkanaler och spisfläktar. Nej, det finns idag inget lagkrav på rengöring av imkanaler i privatbostäder. Räddningsverket (nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) bort kraven på rengöring av imkanaler för privatpersoner.

Brandkåren Attunda har idag ingen särskild rekommendation om detta annat än att man . Röret mellan köksfläkten och fläktkanalen är en riktig fettsamlare.

Rengör röret regelbundet och undvik att den blir en brandfara. Tidigare ansvarade sotarna för rengöring av imkanaler , nu är det fastighetsägaren. Fett och damm blandat i imkanalen är en bra grogrund för allehanda ohyra och en potentiell brandrisk. I äldre hus så är imkanalen vanligtvis en pipa i skorstenen och då är det enkelt att dra pipan ren. Rengöring av imkanal mm, seriöst företag?

Som fastighetsägare är du ansvarig för att imkanalerna i din fastighet rengörs och brandskyddskontrolleras. I början av juni kom det till räddningstjänstens kännedom att ett företag ringer runt till privatpersoner och erbjuder sotning och rengöring av imkanaler , vilket är en sorts ventilationskanal. Enligt räddningstjänsten så ska uppringaren påstå att sotaren befinner sig i privatpersonens område för tillfället – och att . Imkanaler är de ventilationsrör som ska leda ut os och ånga från köket. Tidigare ingick rengöring av imkanaler som en del i den obligatoriska sotningen. Vi vill tydliggöra att det inte föreligger något lagkrav för att rengöra och rensa imkanaler och frånluftsventilation i bostäder, säger Daniele Coen, chef . I ett pressmeddelande går räddningstjänsten ut och varnar allmänheten ett företag som ringer runt till privatpersoner och erbjuder sotning och rengöring av imkanaler.

Vid kontakten framstår det som att rengöringen är ett krav, vilket inte stämmer. En imkanal kan innehålla fett och andra brännbara avlagringar. Räddningstjänsten har fått ytterligare information i ärendet . Förutom att rengöra regelbundet är det också viktigt att imkanaler och tillhörande komponenter är rätt installerade. Utöver förändrades en del andra saker också, bland annat att det blev möjligt för fastighetsägare att själv utföra rengöringen (särskild dispens krävs), tidsfristerna.

Detta kontrolleras genom en . Inlägg om Sotning av imkanal skrivna av Richard Svensson.

Försäljarna kontaktar husägare och erbjuder rengöring av fastighetens imkanaler. De uppringda upplever det bland annat som om försäljaren pekar på någon skyldighet att rensa imkanaler och frånluftsventilation och att samtalet i stort sett rör sig om att boka en tid eftersom sotare från företaget skulle .