Representationsavdrag

Representation innebär när du som företagare bjuder kunder eller anställda på till exempel middag eller evenemang. Vad innebär egentligen att representationsavdrag slopas för måltider? Representation är ett samlande begrepp på beskattningsområdet för ett antal aktiviteter som görs för att främja företagets verksamhet, t ex kundvård och personalvård. Representationsutgifter är skattemässigt avdragsgilla bara om de har ett omedelbart samband med näringsverksamheten. Här avses marknadsföring å ena sidan och muta å andra sidan.

En muta är dess utom straffsanktionerad. Tala med företagets revisor om frågetecken uppstår huru- vida det är fråga om representation eller inte. Lathund för representationsavdrag.

Som vi tidigare skrivit om på Tax matters ändras reglerna kring avdragsrätt för representation vid årsskiftet. Skatteverket har nu kommit med ett ställningstagande gällande hur avdragsrätten för moms ska beräknas vid representation. Avdragsrätten för moms medges enligt de nya reglerna på ett . Detta har hänt med representationsreglerna. För enklare förtäring av ringa värde medges dock avdrag.

Nu har de nya representationsreglerna trätt i kraft. Att räkna rätt kan vara klurigt, men med våra räknesnurror kan du snabbt och enkelt få fram det maximala avdraget för både moms och inkomstskatt. Momsavdraget kvarstår dock, max 3kr (dvs. kr i moms vid moms). Reglerna för andra former av representation är oförändrade . Enklare förtäring av mindre värde så som kaffe, smörgås eller bulle skall kunna dras .