Silke miljöpåverkan

Avfallsvattnet från avkokning av silke innehåller en hög koncentration av kväve och organiska föreningar som kan ha negativ miljöpåverkan. Siden såldes tidigare per viktenhet istället för per ytenhet och det var tillåtet att öka vikten genom impregnering med metallsalter. Detta tillåtna fusk kan fortfarande . De fjärilsfamiljer som producerar silke är Bombycidae, dit den odlade mullbärssilkesfjärilen hör, och Saturniidae eller Tussah, dit vildsilkesfjärilarna hör.

Kina och Indien står för merparten av . Mer information om silke kan du hitta i exempelvis Nationalencyklopedin.

Historiker brukar säga att Kina bidragit med fyra epokgörande uppfinningar till mänsklighetens fromma: papperet. Fast egentligen ska nog listan kompletteras med två till: silket och vävstolen. Naturfibrer kommer antingen från växtriket, till exempel bomull och lin, eller från djurriket, till exempel silke eller ull. Det krävs lösningsmedel och väldigt mycket kemikalier och utsläpp av dessa kemikalier gör att akrylframställning får en stor miljöpåverkan.

När akryl tvättas läcker . Idag fick vi en fråga om vårt täcke som heter Siena. Skillnaden mellan vildsiden och siden är att vid tillverkning av vildsiden dödar man inte larven som spunnit tråden utan låter den utvecklas till . Råmaterial till tekniska proteinfibrer. Fibrer av återvunnet material.

Polyesterfibrer från ny råvara till industritvättade textilier 12. Bra Miljöval Textil visar företag sitt miljö – och sociala ansvar och kan samtidigt kommuni-. Men hur gör masken för att spinna sin tråd? Ja, det är en gåta som forskarna. Vid textilproduktion används ett flertal miljö – och hälsofarliga kemikalier.

Ull, tagel och silke är exempel på djurfiber. Konstfiber delas in i syntet- och regenatfiber och hit räknas alla fibrer som bildats på kemisk väg. Kvalster och bakterier trivs inte i silke.

Silkelarver lever i en miljö där människan sköter om dem mycket varsamt. Får de lugn och ro spinner de en tråd som kan bli flera km lång . Silkeslarven spinner en kokong av silkestråd. I naturen så äter sig den färdiga fjärilen igenom silkeskokongen på sin väg ut. Dessa kokonger kan sedan kardas precis som ull och benämns vildsilke.

Silkesproduktionen använder silke från kokonger som fjärilen ännu inte lämnat. Ingenting går till spillo, pupporna äts upp! Vi försöker i möjligaste mån arbeta med naturliga växtfärger, skonsamt för både människor och miljö och dessutom mycket vackert!

Växtfärgning av silke , uråldrig kunskap som lärs ut på nytt till nya generationers väverskor. Här ses en indigofärgad sjal och .

Från början var tillgången mycket liten eftersom framställningen länge var en bevarad hemlighet. Därför var silke en lyxvara som endast dom välbärgade hade råd med. Idag finns också textilmaterial där medvetenheten om miljöpåverkan är integrerad i hela tillverkningsprocessen.

På det sättet leder ekologisk bomull till mindre miljöpåverkan än annan bomullsproduktion. Bland naturfibrerna kan. Författare: Nils-Bertil Furvik. För oss på Hemtex är det lika självklart som viktigt att verka både kortsiktigt och långsiktigt för ett hållbart samhälle.

Läs mer om vår miljöpolicy online. Utvalda produkter som tar extra hänsyn till människa och miljö. Den hållbara tråden synliggör våra mest hållbara produkter. Om det är något vi kan på Hemtex, så är det att göra hemtextil som håller länge och som ofta blir både skönare och vackrare av att användas.

Vi vill även erbjuda produkter som . Det finns många textila material på marknaden och det är svårt att veta vilken miljöpåverkan de olika materialen har. Oftast finns det inte några. Det kommer från den kokong som silkesmasken spinner runt sig när den förpuppas och blir en silkesfjäril.

Silke : Siden är tyg av silkestråd.