Snöröjning lund

Här sätter vi igång med snöröjning och halkbekämpning när det behövs, oavsett dag och tid. När dessa är färdigröjda, börjar arbetet på gator och cykelstråk med lägre prioritering. Ibland är vädret så dåligt att vi måste börja om med huvudgator och bussgator innan vi hinner till mindre gator vilket kan betyda flera dagars . Nu har snön kommit till Lund ! Här kan du läsa fem fakta om hur snöröjningen går till i kommunen.

En del gator och cykelvägar är viktigare än andra. Alla kommunala gator och gång-och cykelvägar har en prioritering – eller – som styr våra resurser när det blir snö och halka. Prio är stråk där många . I jouren arbetar ca fastighetsarbetare med snö- och halkbekämpning.

I Genarp och Veberöd utföres snö och halkbekämpning av externa entreprenörer. Vintertid erbjuder vi tjänsten snöskottning till privatpersoner, företag och kommuner Vi är alla på företaget licenserade genom skotta säkert samt alla på. Snöröjningen påbörjas så snart snöfallet avtar.

Vi jobbar med sommar- och vinterunderhåll åt fastighetsägare och fastighetsbolag i Skåne. Kontakta oss för hjälp med snöröjning. Jämför och utvärdera snöskottare i Lund ! Vilken snöskottare är billigast och bäst? Begär gratis offerter här! Visst kollar de ansvariga för Lunds snöröjning redan i dag?

För den som nu inte tycker att jämställdheten i sig är ett tillräckligt argument finns det andra: Tre gånger fler gångtrafikanter än bilister skadas i singelolyckor på grund av halka. Vårdinsatser och produktionsbortfall till följd av sådana halkolyckor . Vi hjälper er med snöröjningen och håller effektivt gångbanor, parkeringsplatser och innergårdar snöfria. Under vintersäsongen har vi snöjour och sköter snöröjning i Malmö och Lund. Samtidigt utförs halkbekämpning. Under de tidiga morgontimmarna utförs först plogning med traktor, strax därefter saltning och grusning.

Detta känns något överarbetat och inte på något sätt genomtänkt. Dessvärre är lite si och så med kommunernas snöröjning och halkbekämpning av cykelbanorna, konstaterar Cykelfrämjandet som låtit undersöka saken. Sex av tio kommuner uppger att de inte har gång- och cykelbanor som högsta prioritet. Förvånande, tycker Lars Strömgren, inte minst för att underhåll av .

Jan-Erik Johanssons arbetsuppgift är att hålla koll på att kommunen är tillgänglig för alla, att hinder tas bort och att inte nya tillkommer. Han är själv rullstolsburen och tillhör de som dessa dagar helst håller sig inne. När han måste ut har han stora problem att sig fram. Det räcker inte att trottoarerna . Vi har ganska många kunder, det är bra efterfrågan, säger Jalderus och strör ut några nävar salt på den nyskottade gångbanan framför en bostadsrättsförening på väster i Lund.

En sak går dock inte att köpa sig fri från. Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att snöröjningen blir ordentligt utförd. Beställ snöröjning hos Swedol – branschledande kompetens och trygga leveranser med trygga betalningar.

Upplagt för dagar sedan. Nu under vintersäsongen söker vi Snöskottare och Snöröjare för snöröjning med maskin och plogning. See this and similar jobs on LinkedIn. Sortera efter: Nyhet, A-Ö, Pris.

Snö och hakbekämpning så som sandning, saltning, plogning och bortforsling av snö.