Stärkelse cellulosa

Mellanprodukten i den reaktionen är maltos. Glukosresterna är (liksom i maltos) bundna med så kallad α-bindning, till skillnad från cellulosa (och cellobios) som har β-bindning. Detta gör att polymerkedjorna i cellulosa blir långsträckta, medan. Enkla sockerarter har formeln C6H12Ooch cellulosa (C12H22O11)n.

Skillnaden mellan cellulosa och stärkelse. Till kolhydraterna räknas socker, stärkelse och cellulosa.

Kolhydraterna bildar cellväggarna i växterna. Människor kan tillgodogöra sig de två första medan cellulosa inte kan användas i människans . Sammansatta sockerarter. Stärkelse och cellulosa. Människans tarmkanal har inte förmåga att bryta ner cellulosan till druvsocker.

Vi kan därför inte tillgodogöra oss energin i . Cellulosa är inte vattenlöslig. Både stärkelse och cellulosa är homoglykaner bestående av långa kedjor av glukos. I stärkelse binds glukosmolekylerna samman med raka α1-bindningar och grenade α1-bindningar.

Vad skiljer dem egentligen? Båda innehåller långa kedjor av Glukke Glukos. Ni hittar stärkelse i potatis, ris och bröd. Men saxen rår inte på cellulosan, som går rakt igenom tunntarmen och ner i tjocktarmen.

Ge exempel på en enkel sockerart? Vad används druvsocker till ? När man äter enkla sockerarter, höjs . De enkla sockerarterna är kolföreningar med syre och väte. Vanligen har de enkla sockerarterna molekylformeln C6H12O6. Druvsoker, eller glukos som den också heter, är mycket söt i smaken och används därför till bakverk och godis.

Fruktos kallas också för fruktsocker. Snabbt kan man dela upp dem i stärkelse (amylos, amylopektin), glykogen och cellulosa. Dessa är alla uppbyggda upp till några tusen glukosmolekyler. De kan fungera som byggstenar i större kolhydrater. Druvsocker ( glukos), och fruktsocker (fruktos).

Med hjälp av druv – fruktsocker kan växterna bygga större kolhydrater som rörsocker, stärkelse och cellulosa. En polysackarid innehåller alltså hundratals kolatomer samt syre och väte. Polysackarider är kolhydrater som består av hundratals enheter av en monosackarid.

Exempel på polysackarider är stärkelse , glykogen och cellulosa.

Till denna grupp hör socker, stärkelse och cellulosa. Publicerades avJonathan Lindqvist ? Ladda ner presentationen. I kloroplaster bildas den under. Alla dessa tre är uppbyggda av glukosrester.

Men det finns många andra polysackarider, uppbyggda av andra sockerarter! Linnéa berättar vad stärkelse är och hur det tas om hand i kroppen.