Stärkelse jod laboration

Innehåller stärkelse men den ändrade inte färg direkt, utan det tog längre tid. Blev klumpigt och blått – innehåller stärkelse. Slutsats: Denna laboration har varit intressant och kul. Jag skulle behöva någon vettig människas expertis. Har sex olika bägare med olika innehåll: 1. Detta görs i fyra olika experiment: I. Tillverkning av potatismjöl.

Vilka finns det stärkelse i? Syfte – Försök I: Jod avslöjar . När I- eller I- lägger sig i helixens centrum hos amylos, den ena varianten av stärkelse , bildas ett . När äpplen mognar, liksom många andra frukter, omvandlas stärkelse till socker. Med jodlösning kan man se hur mycket stärkelse frukten innehåller och därmed avgöra hur mogen frukten egentligen är. Den här metoden används i livsmedelsindustrin för att avgöra när det är dags att skörda.

Deras aktivitet påverkas av temperatur och pH. Hämta allt material utom stärkelsen. Det destillerade vattnet med . Hur ser man att ett ämne innehåller stärkelse ? Standard License. Till Läraren: Jod och stärkelse tillsammans bildar ett blått komplex, jod används som reagens på stärkelse.

Ju blåare färgning desto mer stärkelse innehåller matvaran. Sönderdelning av stärkelse i munnen. Hypotes: Jag tror att saliven kommer att dela upp stärkelsen till druvsocker för att enzymet amylas som finns i saliv kommer att vara aktiv i cirkaminuter och på så sätt ha tid att bryta ner de stora stärkelse molekylerna till druvsocker. Sista röret visar alltså den maximala färgtonen lösningen kan ha. Att samtliga rör har en ljusare ton på färgen än vad kontrollen har, visar på att enzymet har varit aktivt i alla rör, även när temperaturen är mycket låg.

Titeln på laborationen innefattar termen Qför att . För att påvisa stärkelse användes jod (I). Hypotes: Jag tror att det inte kommer hända något med provröret med saltsyra, eftersom sönderdelningen av stärkelse stannar upp i magen, på grund av magens magsyra, saltsyra, som tar död på amylasen i saliven. Provröret med jodlösning kommer förmodligen att bli genomskinligt, eller i alla fall delvis, . Gurkan innehåller nog druvsocker och stärkelse men inte protein. Metod och material: provrör, glasstav, bägare, potatis, fiskpudding, gurka, smör, CuSO= Kopparsulfat, NaOH = natriumhydroxi vatten, skyddsglasögon, jod och Kokande vatten.

Biuretprovet: Proteinreagens. Potatis: Börja med att ta fram . Utrustning för hett vattenbad. Stärkelse , Saliv och Saltsyra.

Laboration gjord av Max Nilsson och Joel Harbeck, denna laboration är skriven av Max Nilsson. Idag ska ni på laborationen undersöka vad som händer med något som innehåller stärkelse när det reagerar med jod. Det vi gör idag ligger till grund för att ni nästa gång ska planera och genomföra en egen laboration utifrån vad vi har lärt oss idag.

Utrustning: Blomsterlönn (Abutilon) eller pelargon, T-sprit, jodlösning , bägare, en stor petriskål, kokplatta, ljuskälla, aluminiumfolie. Täck ett halvt blad av krukväxten med . Brännare, bägare, glasstav, provrör, provrörsställ och trefot. Spottade ett par gånger i bägaren, och blandade stärkelsen o saliven. Utförande: Vi tillsatte skedar stärkelse till bägaren. Låt det sjuda i en minut.

Vad händer med stärkelsen vid uppvärmningen i vatten? Häll lite av stärkelselösningen i ett provrör. Materiel: Provrör, brännare och tändare.

Amylas sönderdelar stärkelse , som sedan tas om hand ytterligare längre fram i mag – tarmkanalen. I saliv finns ett enzym som heter amylas.