Tetrakloretylen

Strukturformel 3D-modell. Systematiskt namn, Tetrakloreten. Utseende, Klar, färglös vätska. Tetrakloretylen är en färglös vätska vars ångor är betydligt tyngre än luft. Låggradigt giftig vätska (organisk).

Gränsvärde för kortvarig exponering: Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på minuter om ej annat anges.

Vi har lite informasjon om hvor mye tetrakloreten (PER) som finnes i norsk miljø. PER har tidligere vært brukt til tekstilrensing, men bruken er nå kraftig redusert. Blandbar med alkohol, eter og oljer i alle forhold. Uløselig i vann og ikke brennbar. Fremstilles ved klorering av hydrokarboner fulgt av pyrolyse eller ved addisjon av klor til . A chlorinated hydrocarbon used as an industrial solvent and cooling liquid in electrical transformers.

It is a potential carcinogen. Förekommer även i avfettningsmedel och smörjmedel inom verkstadsindustrin.

Немає даних про цю сторінку. VWR (NASDAQ: VWR ) er en ledende global, uavhengig leverandør av produkter , tjenester og løsninger til laboratorier og produksjonbedrifter for kunder i farmasøytiske, bioteknologiske, industrielle, offentlige, utdannings- og helsesektorer. Brottet är att bedöma som grovt då det kunnat . Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att varor som innehåller metylenklorid eller tetrakloretylen inte får saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk.

Förbudet mot metylenklorid gäller endast om ett motsvarande förbud inte redan följer av punkt 59. XVII till Europaparlamentets och rådets . Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 7. Publication type: report. Fyra personer har förts till sjukhus efter att ha andats in ett giftigt ämne, tetrakloretylen. Utsläppet gjordes från ett kolli hos ett transportföretag i Fosie i Malmö. Det finns ingen fara för allmänheten, säger Gustaf Sandell vid . Extremt höga värden av giftet tetrakloretylen har mätts upp i vattenförande gruslager vid en kontrollpunkt nära Enköpingstvätten.

Det tillåtna gränsvärdet för tetrakloretylen är mikrogram per liter. Handelsnamn: tetrakloretylen. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från.

Ingen ytterligare relevant . Risiko: Indtagelse og intensiv indånding (sniffing) kan give bevidstløshe hjertepåvirkning.

Forholdsregler: Ved indånding: Frisk luft, hvile, tag evt. Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding.