Tvättmaskin symboler

Att tyda symbolerna på tvättmaskinen kan ibland vara förvirrande, men här får du hjälp på traven genom vår enkla guide för symboler på din tvättmaskin ! En enkel guide till tvättsymboler och tvättråd. Klicka här för att lära dig tyda tvättlappar, symboler och tvättinstruktioner när du tvättar! Inte proppat men det ska vara en omgång tvätt i för när plaggen gnuggas mot varandra blir det bättre tvättning.

Luckor har säkerhetsspärrar så det kan ta några försök att stänga den rätt. Man brukar få trycka till ordentligt.

Det finns tre fack och de har normalt varsin symbol : I . I Mieles helautomatiska tvättmaskiner är det fintvättprogrammet som är skonprogram. Om det finns två streck under baljan passar Mieles program för syntetmaterial. Tvättas i en helautomatisk tvättmaskin från Miele, antingen med programmen ”Handtvätt ylle” eller ”Siden” eller för hand i högst 40 . Imagine the possibilities.

Tack för att du har valt att köpa den här produkten från. Det är inte lätt att veta vad alla symboler betyder. Vet du exempelvis hur symbolen för plantorkning eller hängtorkning ser ut?

Tvätta i fylld tvättmaskin vid den vattentemperatur som står i baljan.

De två strecken under betyder extra stor . Ett tillval som gör programmet lite längre men som i gengäld spar energi. Tvättar de vanligaste programmen energisnålt. En tyst och stark egenutvecklad motor som saknar kolborstar.

Det ger i sin tur lägre energiförbrukning, mindre buller och en tvättmaskin som håller längre. Tvättsymbolerna talar om hur kläderna ska strykas, blekas, torkas, kemtvättas och tvättas. I Europa finns en gemensam standard för hur symbolerna ska se ut och vad de betyder.

Tvättbaljan visar att plagget kan tvättas i maskin. Gradtalet i baljan anger den maximala temperatur vid vilken du kan tvätta plagget. Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t. Vattenkranen stäng indikator. Alla tvättmaskiner på följande sidor har symboler som visar funktioner hos respektive maskin. Läs mer i garantibroschyren.

Funktion för fördröjd start gör att . Behöver du fortfarande hjälp? Jag har en felkod på min tvättmaskin. Felkoderna har olika betydelser beroende på vilket problem du har.

Använd vår Felsökare för att hitta en specifik felkod och lära dig hur det kan lösas.

Vad betyder symbolerna på tvättmaskinen? Om du är osäker på innebörden av symbolerna på din maskin, kan du . Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för att få största möjliga nytta av dess funktioner rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen innan du använder tvättmaskinen.

De flesta tvättmaskiner rymmer idag 7-kg torr tvätt, vilket är väldigt mycket. Visar programinformation med hjälp av siffror och symboler på displayen. Kombinationen av symbol och varningstext varnar för möjliga risksituationer.

Livsfara eller risk för personskador om du inte följer anvisningarna. Varningstexten varnar för en eventuellt farlig situation. Anvisningar om hur du använder.