Tvättning gravsten

Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg erbjuder miljövänlig tvättning av gravstenar. Vid tvättning av stenar som inte har någon målad eller förgylld text eller dekor kan en mer tuff rengöring användas. Vid arbete med äldre gravstenar (mer än 1år och äldre än år, framför allt karbonatstenar) måste större hänsyn tagas till bevarandevärda gravstenar. Kontakta därför ansvariga för begravningsplatsen och . Allt stenmaterial bör hållas rent och därför tvättas regelbundet.

Polerade ytor är mycket lätta att hålla rena. Tillse att inga sandkorn repar ytan. Vid hårt nedsmutsad yta kan ett . Det är som en roströd yta och längst ned på stenen är det svartmögel. Hur rengör jag detta på bästa sätt? Stenen är av vit marmor.

Måste man köpa särskilt rengöringsmedel eller fungerar det med någon billigare huskur . Vad ska man använda till att tvätta en gravsten som blivit lite så där grönaktig i stenen (beläggning). Något specialmedel man ska. Vi får hela tiden förfrågningar där användare ber om tips på hur man rengör och bevarar gravstenar , men även hur man hittar nya uppgifter med hjälp av dem. Så i takt med att allhelgonahelgen närmar sig har vi samlat ett par enkla tips och ideèr om hur du gör för att hitta nya släktuppgifter med hjälp av . I första hand bör man vidta förebyggande åtgärder för att minska påväxten på gravstenarna (se rubrik förebyggande åtgärder nedan).

Allmänt om skötsel och underhåll. All tvättning bör ske vid fuktig väderlek. Se till att inga sandkorn repar ytan. Vanliga frågor: Svar: Vi har en gammal gravsten som är väldigt smutsig.

Kan man rengöra den själv? Ja, prova med rengöringsmedel eller maskindiskmedel. Använd rotborste, ej stål för det kan repa ytan. Utföres med fördel en regnig dag, undvik direkt solljus.

Skölj med rikligt med vatten. Undvik text och dekor om dessa är . Rymdraketpionjär och orgeltrampare. Exempel på ovanli ga yrken. Emellertid kan förgyllning och imålad text skadas av sådan behandling.

För att undvika materialförluster ska man före hög tryckstvätt alltid försäkra sig om att . Som ett svar på önskemål från många kunder och besökare erbjuder nu kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg en ny tjänst – tvättning av gravsten. Nu på hösten, före frosten, är en bra tid att genomföra gravstenstvätt. Den oktober påbörjas avröjningen på de gravar som kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg . Detta kan tvättas bort med ljummet vatten och en rotborste, om nödvändigt även. Svagt rengöringsmedel kan användas . Med regelbundet underhåll kan en gravsten stå i generationer med bibehållet originalutseende. En gravsten bör hållas ren och tvättas med jämna mellanrum eftersom bland annat smuts av olika typer, alger och mossa lätt kan skapa missfärgningar.

Vi rekommenderar att du passar på att tvätta vid fuktigt väder. Givetvis vill vi har en ren och fin sten. Beroende på typ av gravsten och var den är placerad blir gravstenen lätt smutsig, och efter många år börjar det växa mossa på den.

Det kan tyvärr vara så att vissa fläckar inte går att tvätta bort, . Väljer du det tillsammans med en sten i granit så får du en gravsten som inte kräver någon underhållning förutom tvättning. Oavsett vad du har för typ av gravsten och text så måste du göra ren stenen emellanåt. De flesta stenar behöver bli rengjorda ungefär var tredje till var fjärde månad.

Det finns en del information om hur skötsel av gravstenar ska gå till. Vissa stensorter och bearbetningar, såsom raka helpolerade gravstenar i granit, innebär att gravstenen knappt behöver någon omsorg alls utom tvätt med jämna mellanrum. Andra stensorter kräver kontinuerlig rengöring för att fläckar inte ska bli bestående .