Undvika sot på glaset

SVART såman knappt kan se en eld när. Så rengör du glaset på kaminen med ättika – Sköna hem skonahem. Sot och brända fläckar på kaminens fönsterglas är ofta svåra att få bort, men med hjälp av det här snabba städknepet blir kaminens glas glasklart på ett kick. Vi satte in en snygg insats i vår öppna spis, med stora glasluckor så att man kan se elden spraka där inne.

Fast – efter en stund är det så sotigt så att man knappt ser att det brinner ens. Av de som satte in insatsen fick vi tips att tvätta bort soten med blött papper doppat i aska och det funkar ju men .

I vår Energikassett blir det mindre sot på glasen om vi eldar på ordentligt! Varm eld och inget pyrande är receptet hos oss för att inte glasen ska sota igen. Rengör gör även vi med blött papper doppat i askan. Då går det jättelätt att få bort det svarta.

När man tänder behövs mycket luft till förbränningen för att skorstenen ska värmas upp. Hur ofta gör ni rent då ? Eventuellt kan du också låta luckan stå på glänt för att få så mycket luft . Håll tilluftsspjällen och rökgasspjällen helt öppna under hela eldningen, förutsatt att fabrikanten inte föreskriver annorlunda. Om du glasluckorna till din kamin sotar igen eller om du märker att du får sot.

Utöver detta leder det också till sotiga glas på kaminen och obehag för boende i närheten. För att förvissa sig om att man har torr ved bör veden avverkas på vintern. En aning sot kan under upptändningsbrasan bildas på sidoglasen.

Detta är normalt och försvinner. Undvik även att elda med bark, sågspån eller annan extremt finkluven ved förutom vid upptändning. Om det kommer sot på glaset räcker det vanligen med att elda på rejält en kort stun så tar värmen och air-wash-systemet hand om sotpartiklar som har fastnat på. En ren eldstad och en ren skorsten är viktigt för en miljövänlig förbränning och för att undvika en soteld som kan skada skorstenen och i värsta fall också . En tredjedel av dessa är så pass allvarliga att huset brinner ned.

Ofta handlar det om att man fått en överhettning i skorstenen på grund av . Använd upptändningskuddar för att undvika mycket aska. Vid rätt temperatur i eldstaden bränns också sot bort från eldstadens väggar och glas. TRE SKÄL TILL ATT ELDA KORREKT. Det sparar både miljön och plånboken med att tända från toppen. MILJÖVÄNLIGT: Genom att elda korrekt minskas sot – och partikelutsläpp . Skorstensdraget är av stor betydelse för anläggningens funktion och för att luftspolning av glas ska fungera korrekt.

Då kommer kaminen att brinna rent med ett minimum av sot samt avge en mjuk. Så gör du rent kaminglaset med aska på ett miljövänligt och billigt sätt. Det blir alltid sot på glaset , särskilt i början.

När jag får upp temperaturen, brukar det mesta av soten försvinna, myset går bra då. En stor kamin är lättare att hålla sotfri än en liten. Se till att du har hög temperatur, låt tändveden brinna häftigt så att du får en bra glödbädd att tända veden . Rökröret och skorstenen är igensatta av sot pga. För att undvika att kaminen och golvet skadas kan du använ-.

Vid korrekt eldning med ved ska det inte bildas några (eller bara små) avlagringar på det kera- miska glaset. Om det bildas sot på glaset under tändningen bränns sotet bort när man . Glaset i min kamin sotar igen, vad är det som är fel? Sot på glaset kan bildas om förbränningstemperaturen är för låg eller om tändningsfasen är för kort. Att undvika sot på braskaminens glasluckor tycks näst intill omöjligt, av antalet avsotningstips vi fått in att döma. Så här kan beläggningen tas bort: l Fukta hushållspapper, doppa i askan och gnugga (96:22) l Blanda avfettningsmedel med rödsprit, spraya på och gnugga.

Eller använd färgborttagningsmedel . Då kan du, genom att hålla koll på den, undvika att elda för kråkorna, vilket MÅNGA gör. Vid eldning kan kaminens ytor, särskilt glaset , handtagen och reglagen bli mycket heta. Elda med andra ord inte för hårt.

Firefighter 57 Christian. Kungen, det bästa medlet mot sot på glasluckor är ungsrengörings-medel på spejburk, tar bort allt och lite till. Många villaägare sotar idag sina skorstenar själv och det kan vara bra att ha sotningsutrustning i hemmet.

Funktionsproblem och dess orsaker.