Vad är en chef

En chef är en person som leder en grupp eller en verksamhet. Chefskapet kan innefatta beslutsfattande, förmedling och inhämtning av information, styrning, uppföljning, lönesättning och budgetarbete. Men chefen är själv arbetstagare . Begreppen chef och ledare.

Det är ibland lite förvirrat kring vad begreppen chef och ledare står för.

Därför har vi på KonsultAkademin valt några utgångspunkter för vår avdelning för HR. Chef är en befattning som innebär ansvar för en viss typ av verksamhet, process eller personalgruppering. Det finns därför chefer som . Eller bryr du dig mest om dina egna skyldigheter och rättigheter? Kommentera och fortsätt diskussionen nedan. Annons: Letar du efter chefer, eventuellt hyra en chef ? Här är vad som gör någon till en bra chef.

Vad är en chefs uppgift?

Här får du flera bra tips hur du ska agera när företaget växer. I denna serie kommer vi gå igenom vad som kännetecknar en chef och hur är man och blir en bra chef. För kan du inte leda dig själv, hur ska du då kunna leda andra? Han eller hon bottnar i och är tydlig med sina värderingar.

Delegera En bra chef delar inte bara med sig av uppgifter . Du är chef och du bestämmer! Magnus Kendel, erfaren jurist och arbetsrättsexpert, när jag frågar vad han tycker att svenska chefer behöver kunna om arbetsrätt. Chefen har ett stort engagemang. Magnus möter dagligen chefer som inte inser att det faktiskt är de som bestämmer och att arbetsrätten och lagarna finns där för att styra upp hur det sen . Det löpande arbetet ska skötas, och i detta ligger även arbetsmiljöarbetet. För mig innebär det många saker.

Man ska självklart motivera och engagera. Sätta mål, visioner och strategier. Skapa förutsättningar att lyckas.

Men kanske framförallt, och viktigast, stå där när det inte gick så bra som man önskat. Ta obekväma beslut, förändra. En gång i veckan kommer Simon ut till arbetsplatsen och tillsammans med medverkande chef tittar de på veckans film.

Varje filmtillfälle går Simon igenom sekund för sekun minut för minut och ser vilka kategorier av beteenden som chefen använt sig av. Varje film resulterar i ett cirkeldiagram (se här intill) som visar vad. Lyckas du förena dessa två roller i dig själv har du vunnit mycket, det ger dig god förutsättningar för att lyckas i ditt ledarskap. Att vara chef eller ledare är två helt olika saker.

Läs och begrunda din egen syn på chefen och ledaren. Jag fick tips från Nina Jansdotter om ett inlägg om hur man blir chef. Sju frågor för att klargöra vem du är och vad du vill.

Nedan är frågorna samt mina korta svar på dem för att beskriva hur jag själv resonerade kring detta när jag började som vd på Juristjouren. Sommarens missnöjesyttringar utlöstes när landets nya premiärminister presenterade sina planer på att utnämna Delyan Peevski till chef för säkerhetstjänsten. Vi har alla olika åsikter om vad ett bra ledarskap innebär, det finns dessutom olika krav på ett bra ledarskap i förhållande till olika företag och organisationer. Dock kan vi alla känna igen ett bra ledarskap när vi ser det. Detta innebär ofta att dessa beslut behöver fattas av någon annan än just chefen.

Beroende på din organisationskultur, kommer du förmodligen chefen hållas ansvarig för dessa beslut men det är inte samma sak som att chefen ska fatta besluten. Ledarskap är nog ett av de mest använda och mångfacetterade orden just nu. Det är inte någon som säger åt dig vad du ska göra, den som gör det är en chef. Men, om chefen underlåter att hålla sitt ord får det långtgående värre konsekvenser. Man tycker istället att chefen inte respekterar medarbetarna, att den inte bryr sig och då blir det svårt för chefen att få organisationens förtroende.

Och vad värre är, om inte chefen håller det den lovar, varför skulle någon . I denna artikel diskuteras termerna ledarskap och chefskap. Dessa termer är, och har länge varit ett omdiskuterat ämne. Hur en person bör leda en grupp, hur en chef ska vara och så vidare råder det delade meningar om.

När du är i ny chefsrollen, står du inför många nya situationer och ansvarsområden.