Vad hjälper hemtjänsten till med

Insatsen beviljas de som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp då hemtjänst inte är tillräckligt. Hemtjänst – så fungerar det. De finns utförligare beskrivet senare i detta dokument.

Korttidsvistelse innebär tillfälligt boende och finns utförligare beskrivet i ett särskilt avsnitt i denna vägledning. Dagverksamhet omfattar bland annat social samvaro . Vad kan du få hjälp med?

Personlig omvårdna till exempel hjälp att tvätta sig, duscha, äta, klä på sig. Matdistribution, innebär att hemtjänsten kommer hem till dig med färdiglagad mat. Trygghetslarm, innebär att du har möjlighet att påkalla hjälp dygnet . För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du få hemtjänst. Jag jobbar inom vården men är trött på min arbetsplats. Tror jag skulle trivas med att åka hem till äldre och få hjälpa.

Men hur är yrket, i verkligheten? Arbetstider, stress, hinner man hjälpa , arbetskompisar osv. Hur upplever du ditt yrke, du som jobbar på hemtjänsten !

För att få reda på om du har rätt till hemtjänst eller annat bistånd måste du. Du har rätt att ansöka om vad du vill, även om den hjälp du vill ha inte nämns i de. Till hemtjänstens uppgifter hör städning, inköp och andra hushållssysslor. I skötsel av hemmet ingår inte trädgårdsarbete, snöskottning, fönsterputsning, storstädning eller städning av källare och vindsutrymmen. En mer utförlig beskrivning av vad som ingår i skötsel av hemmet ges i bilaga 1. Den beviljade hjälpens innehåll, . Efter beslut om hemtjänst i antal timmar per vecka (så kallat rambeslut) planerar du och din kontaktpersonal i hemtjänsten tillsammans hur, när och vad du ska få stöd och hjälp med.

Du kan bland annat få hjälp med. Vid städning ska det finnas fungerande städmaterial som dammsugare, hink, mopp och rengörings medel. Vid tvätt ska det finnas tillgång till tvättmaskin. Stöd från hemtjänsten kan innefatta omvårdnad och service eller aktiviteter. Omvårdnad kan vara att få hjälp med personlig hygien, att . Kvalitetsdeklarerad tjänst.

Genom att visa omtanke, ödmjukhet och . Arbetsuppgifterna utförs av undersköterskor och vårdbiträden. I Nyköping får du välja vem du vill ska utföra din hemtjänst , kommunen eller ett privat företag. Mer om det kan du läsa längre ner på den här sidan.

Behöver du hjälp med hushållssysslor? Det kan vara hjälp med: personlig .

Vi på socialförvaltningen kan hjälpa dig med olika sysslor som du inte kan klara själv. Den hjälpen kallas för hemtjänst. Vi hjälper både äldre och yngre personer. Hjälp från hemtjänsten kan vara personlig omvårdna service och aktiviteter i den egna bostaden.

Service innebär hjälp med till exempel . Insatserna planeras och utformas tillsammans med den som behöver dem, så att kunden själv kan vara aktiv. Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten , handlar om olika aspekter av hur äldreomsorg förmedlas, om de äldres situation och behov av stöd och hjälp , och om hur samhället möter dem som är i behov av äldreomsorg. Du ansöker om hemtjänst hos en biståndshandläggare som utifrån dina behov utreder vilket stöd du kan få. När utredningen är klar får du ett beslut skickat hem till dig med posten.

Där står det om du blivit beviljad hemtjänst och vad du i så fall ska få hjälp med.