Virkon s säkerhetsdatablad

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad : Pharmaxim AB. Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr.

Pentakalium- bis( peroximonosulfat)- bis(sulfat). Användningssätt (användning): Arbetstagare.

Немає даних про цю сторінку. Märkningsuppgifter: Ingen. Denna beskriver också de fall som förekommit hittills. Inga kända fall av laboratoriesmitta är rapporterade. Viruset tros kunna överleva kortare . Desinfektionsmedel, Rengöringsmedel eller beredningen.

Kemiska produkter som börjar på S-Z, säkerhetsdatablad för produkter på Apoteket hittar du här. Effektivt mot virus, myko-plasma, bakterier, svampar och sporer.

För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill. Anbudsgivaren tillhandahålla ett sådant som bilaga till. Solveco tar successivt fram nya och uppdaterar äldre versioner av våra säkerhetsdatablad (SDB). Här nedan kan du söka på produktnamn, alternativt sortera genom att klicka på t. De SDB som är publicerade där finns som . Virkon S (för sanering av B-stridsmedel). Medlet innehåller kaliummonopersulfat, maleinsyra samt sulfaminsyra.

Skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas på grund . Vill man kunna torka av ytor . FLUGMEDEL Flugbandet Fly String. RÅTTGIFT Tomcat Musfälla. Uppgift om faroko riskfras och om hur man ska agera vid en eventuell olyckshändelse, finns att hämta i produktens säkerhetsdatablad (fd varudeklaration). Risk för allvarliga ögonskador Skadligt för vattenlevande organismer.

För offentliga vårdgivare är samtliga säkerhetsdatablad på avtalade produkter tillgängliga i. Tillbehör till desinfektionsmedel. DESINFEKTIONSMEDEL OXIDERANDE – VIrkon Rely- On. Cream cleaner, Tana professional, greencare, S , skurmedel, Finns inget säkerhetsdatablad på svenska.

Klorin, Colgate-Palmolive AB, S , Rengöringsmedel, bleker, RUtvecklar giftig gas vid kontakt med syra. Alla produkter har miljögranskats och miljökraven som ställts vid upphandlingen har följt EKU: s. Brukslösningar av varningsmärkta produkter ska i vissa fall också vara märkta med aktuell symbol. Läs anvisningarna för varje enskild . Förkorta rengöringstiden med skum!

Topaz MDhar förbättrade smutslösande egenskaper och jämfört med tidigare Topmaxx 4ännu bättre skumkvalite – ”häng på väggen”. Den höga alkali- teten och det stabila skummet löser .