Chef och ledarskap utbildning

Vill du utvecklas som ledare? Oavsett om du är ny som chef eller har flera års erfaren. Ny som chef – grundläggande chefsutbildning. Denna grundläggande ledarskapsutbildning för chefer tar upp de baskunskaper samt andra viktiga områden du behöver känna till för att få en snabb.

Inriktning – Söker du en speciell inriktning på chefskursen, till exempel MBA, projektledning, styrelsearbete, ny chef eller konflikthantering?

Upplägg – är du beroende av att kunna kombinera kursen med . Att leda utan att vara chef. Denna ledarskapsutbildning riktar sig till dig som är ledare i praktiken men inte har formell chefstitel. Din roll kan t ex vara att leda avdelningar, grupper, team eller projekt. Chef- och ledarskap i socialt arbete hp. I kursen ges möjlighet att analysera och kritiskt bearbeta sin egen chefs- och ledarskapsroll och funktion.

Vidare behandlas ledarskapets påverkan på organisations- och . Vi erbjuder utbildning för chefer, ledare och ansvariga inom vår omsorg och förskola.

Vi har ett antal färdiga utbildningskoncept (se nedan) som vi alltid anpassar . Ledarskapskurser för både nya ledare och mer erfarna. Vi har kurser som passar dig som är chef för en organisation, arbetar som arbetsledare för en grupp eller som leder ett projekt. Välkommen till våra ledarskapsutbildningar! Etik, kommunikation och nationell värdegrund för äldreomsorg, hp 2. Organisation, ledarskap och medarbetarskap, hp 3. Kursen är indelad i fyra teman: 1. I Stockholm ges kursen i Academic House lokaler på Torsgatan 3 kort gångavstånd från Stockholms Centralstation, Cityterminalen (flygbussar) och Arlanda Express, se karta.

För övriga orter, se rubriken Intern utbildning nedan. Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Kurs för nya chefer och chefer som behöver en nytändning. Vi vill utbilda chefer som bryr sig om sina medarbetare och som ser att deras utveckling också gagnar organisationen. Det krävs mod för att våga leda på det sättet och samtidigt ta ansvar för . Vår kurs vänder sig till dig som skall bli eller nyligen blivit chef. Men även de som har tidigare erfarenhet av rollen är varmt välkomna att gå kursen.

På vår ledarskapsutbildning stärker du din roll som chef. Du lär dig att leda, utveckla och stödja andra i .

En ledarskapsutbildning eller en kurs i företagande kan vara ett bra sätt för dig att utvecklas som chef. Att skapa ett bättre klimat på ditt företag, att skapa högre motivation för dina anställda och och att få ett bättre resultat i slutändan är tre punkter du kan förbättra med en kurs inom företagande och . Här får du studera hur personlighet, ledarstil, chefsroll och makthantering har betydelse för ett hälsosamt och effektivt chefs- och ledarskap. Många hindras alltså från att fortbilda sig för att de inte hinner, och en majoritet känner sig pressade när de väl går en utbildning.

Inte särskilt förvånande i ett yrke där tidsbrist är ett ständigt problem. Utbildning och klicka på . Men anmärkningsvärt, eftersom det statliga rektorsprogrammet är obligatoriskt. Genom att fokusera mer på HUR-göra och inte så mycket på VAD-göra ökar vi medvetenheten kring det egna chefs- och ledarskapet.

Chefs- och ledarskapsutbildning. Vilka är dina styrkor och svagheter? Vi utgår från konkreta vardagliga . Kollegial handledning – reflekterande team.