Dammkvalster

Husdammskvalster kallas även för huskvalster, dammkvalster eller sängkvalster. Kvalstrernas taxonomi omformuleras hela tiden i och med ny forskning. Länge placerades husdammskvalstrerna i ordningen lårkvalster ( Acariformes) i . Kvalster i våra bostäder har alltmer kommit att uppmärksammas som en orsak till allergier.

De trivs framför allt under varma och fuktiga förhållanden.

Det finns två grupper kvalster Husdamms- och förrådskvalster. Inomhus kan man även hitta rovkvalster, som lever av andra kvalster och små . Kvalsterallergi uppstår oftast redan i barndomen och är lika vanligt bland flickor som bland pojkar. Det är en allergiform som har ökat i Sverige på senare år, förmodligen på grund av att moderna, energisnåla hus är bättre isolerade och sämre ventilerade än bostäderna var förr. De lever av hudavlagringar och mikroskopiska mögelsvampar. Betydelse För de flesta människor är dammkvalster harmlösa.

Kvalster är mycket små djur som inte är synliga för blotta ögat.

De kan finnas i hemmet och lever på avfallna hudflagor. Kvalsterarterna Der p och Der f kallas oftast ” dammkvalster ” (från engelskans House Dust Mite). En patient som är allergisk mot dessa får då diagnosen ” dammkvalsterallergi”. Det är en olycklig benämning då dessa kvalster inte har något med damm att göra och inte ens överlever i damm på plana ytor.

Om du lider av allergiska besvär eller astma är dammkvalster en betydande utlösande inomhusfaktor som förvärrar symptomen. Exponering för dammkvalster kan till och med orsaka astma. För den som kontinuerligt utsätts för dammkvalster hemma kan detta få allvarliga hälsokonsekvenser.

Allergener som exempelvis . Vad är allegier och astma? Det blir en överreaktion, eftersom kroppens immunförsvar reagerar på ett främmande ämne (till exempel pollen), som är i själva verket – till. Pyroglyʹphidae, familj i spindeldjursordningen lårkvalster med hittills mer än 45. Vill du få tillgång till hela artikeln ? Nationalencyklopedin, dammkvalster.

De har åtta ben, är blinda, och naturligt lever inomhus. Deras närvaro innebär inte att huset är smutsig.

Detta beror på att vanliga rengöringsrutiner, som dammsugning. Tvätta sängläderna ofta och bli av med kvalster. Med en storlek på mellan och mm gör kvalster inte så mycket väsen av sig, men låt dig inte luras.

Dammallergi orsakas av små organismer som kallas dammkvalster , vilka orsakar symtom som en täppt, kliande och rinnande näsa, frekventa nysningar, hosta, kliande ögon och i de svåraste fallen även astmaanfall. I Sverige är det främst s. De finns i så gott som varje . Det är den vanligaste orsaken till allergi från husdamm. De tillhör familjen av spindeldjur som även inkluderar spindlar och fästingar. Madrasskydd mot vägglöss och dammkvalster med vattenskydd. Dammkvalster är härdiga varelser som lever och . Skydda dig mot vägglöss och dammkvalster med vårt madrasskydd som ger ett 1procentigt skydd.

Vid kvalsterallergi kan exponering för kvalster orsaka symtom från luftvägar och även hud. Materialet är stretchande vilket gör att det passar . Det är ganska svårt att få kontroll över dammkvalster eftersom de kan finnas i princip överallt. För det mesta försöker man framförallt hålla sovrummen fria från dammkvalster eftersom att vi normalt spenderar ca timmar eller mer av dygnet där.

För det första är förekomsten av dammkvalster ganska liten. För det andra är det vanligtvis betydelseöst om man hittar dammkvalster i husdammet. Om man på tillförlitligt sätt fastställt dammkvalsterallergin gäller det att hålla sängkläderna rena. Du lär dig hur du kan komma igång i dag för att minska din allergi dammkvalster. Med nu det kan vara allt från 10.

Plus, det är inte ens det.