Frosta av frysen cylinda

Cylinda kan inte hållas ansvariga för potentiella skador som uppstår på grund av brist på försiktighet och. För att helt stänga av apparaten – dra ur . May Detta kan bero på en tillfällig intern isblockad som gör att vatten ansamlas inuti produkten i stället för i dräneringsskålen. Prova att frosta av produkten manuellt. Rapportera olämpligt innehåll.

Oct Frosta av frysen regelbundet.

Ett tjockt rimfrostlager ökar energiförbrukningen. Det är bra att frosta av frysen 1-gånger om året. Behändigast går det när det är en kall vinterdag: då kan du ställa ut frysvarorna på gården eller balkongen medan du frostar av frysen. En annan bra avfrostningstidpunkt är inför . När dom var här och bytte ut den kände jag i frysfacket efter någon tim.

I normala frysskåp orsakar fukten som skapas när frysdörren öppnas, och fukten som avges från maten, isbildning i frysen. Använd inga elektriska produkter inuti kylen eller frysen. Koppla aldrig elkabeln med våta händer. Placera inte ömtåliga vätskebehållare (tunna eller i glas) I frysen ,.

Vid installation intill annat frys – eller kylskåp bör ett minimiavstånd på 2cm hållas för att. Mar När frysen ser ut så här, då vet man att det är dags! Så här frostar man av en frys steg för steg.

Frysen frostar till snabbt. Fuktig luft tränger in i frysen. All frost i en frys kommer från fuktig luft som tränger in i frysen. Regelbunden avfrostning är således även nödvändig för att frysen ska kunna arbeta optimalt.

Ihållande frostbildning kan bero på . En smart fläkt-assisterad funktion som gör att du aldrig behöver frosta av frysen. Det är utrustat med automatisk avfrostning och dynamisk nedkylning. Slipp frosta av frysen manuellt tack vare det automatiska avfrostningssystemet.

Energiklass Cylindas kombiskåp är miljövänligt med . Har precis upptäckt att vår Cylinda – frys har börjat blinkat rött. Symbolen under lampan är en röd trekant. När man öppnar dörren så blinkar displayen och. Har du provat att frosta av skåpet?

Nej, fläkten går inte när dörren öppnas och det är ingen snö eller is alls i frysen. Med två kompressorer kan du stänga av frysen utan att temperaturen i kyldelen påverkas och tvärtom, vilket är praktiskt till exempel när du ska frosta av.

Om det inte är den bruksanvisning som du söker, klicka då här för din förfrågan. Det är möjligt att din produkt måste repareras. Hos ett Repair Café kan den repareras gratis av erfarna frivilliga. Försök med det och leta upp . Kombinerad kyl och frys från Cylinda med justerabara hyllor, två grönsakslådor, dubbla kompressorer, flaskhylla och seprat fack för styckinfrysning.

Behöver du snabbt frysa in dina matvaror finns även en funktion för snabbinfrysning. Du justerar frysskåpets inställningar med en tydlig elektronisk display på . Hjälper dig använda enheten på ett snabbt och säkert sätt. Den här bruksanvisningen.

Läs bruksanvisningen innan du installerar och använder produkten. Följ instruktionerna, speciellt säkerhetsanvisningarna. Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats där du kan hämta den senare.