Hjälp i hemmet

Det finns olika sorters stöd och hjälp i hemmet , både för dig som är äldre och för dina anhöriga. Hemtjänsten i Linköping består av städning, tvätt, inköp, trygghetslarm, leverans av matkorg och personlig omvårdnad. Kungsbacka kommun erbjuder omsorg, stöd och service hemma hos dig som har någon form av funktionsnedsättning, skada eller sjukdom.

Vi anpassar stödet efter dina behov, så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan till exempel handla om hemtjänst, matdistribution eller .

Fixarservice hjälper till att byta en lampa. Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att leva ett bra liv. Karlstads kommun erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare att bo kvar hemma, i ordinärt boende, så länge som möjligt. Du kan till exempel ansöka om att få hjälp . Behöver du extra hjälp för att kunna bo kvar hemma?

Då kan du få stöd via Lunds kommun. Det kan handla om allt från hjälp med städning och matlagning, till att duscha eller få en rollator.

Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet ​. Din kostnad för hemtjänst beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av. En undersköteskal hälsar på en äldre dam i hennes hem.

För att du ska kunna bo kvar hemma kan du vara i behov av att få hjälp hemma med sådant som du själv har svårt att göra eller inte klarar av. För de flesta är det en trygghet i att kunna bo kvar hemma. Men du kanske har behov av hjälp för att kunna . Många har en önskan om att kunna bo hemma i sin egna bostad så länge som möjligt och vårt mål är att hjälpa dig så du kan bo kvar och känna tid trygg i ditt hem även när du är i behov av vård och omsorg. Du har möjlighet att få förebyggande hembesök, servicetjänster, omvårdnad dygnet runt, färdiglagad mat, du kan . Hemtjänst är en stödinsats i form av service och personlig omvårdnad i hemmet. Hemtjänstkan du få om du har en funktionsnedsättning, en sjukdom eller på grund av hög ålder inte klarar dig helt själv hemma.

Hemtjänsten är individuellt anpassad och kan innebära allt ifrån service några timmar i månaden till mer omfattande stöd med insatser flera gånger per dygn. Kommunen erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare att bo kvar hemma så länge som möjligt. Stödet kan till exempel vara hemtjänst, som kan innefatta hjälp med personlig omvårdnad och hushållssysslor.

Den som på grund av ålder, sjukdom, funktionshinder eller funktionsnedsättning behöver hjälp i hemmet kan få hemtjänst för att underlätta vardagen. De kan variera från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig omvårdnad och service.

Insatserna beslutas utifrån socialtjänstlagen. De flesta insatser behöver du ansöka om. Det är kommunens biståndshandläggare som tar beslut om insatser utifrån dina behov. Får du inget biståndsbeslut, finns det privata alternativ till hjälp i hemmet. Eskilstuna kommun har inte heller någon uppsökande . Hemtjänst Du som är äldre och bor i egen bostad kan få hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser.

Boendestöd Boendestöd kan ges när hemtjänst inte är tillräckligt, till exempel på grund av en psykisk funktionsnedsättning. Trygghetslarm Trygghetslarmet gör att du i akuta situationer kan få hjälp . Du som är äldre kan få hjälp och stöd utifrån dina behov, så att du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv. Om du inte själv kan utföra nödvändiga vardagssysslor hemma kan du . I Skurups kommun ska den som vill få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden med respekt för självbestämmande och integritet. Om du på grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom får svårt att klara dig själv har du rätt att ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet.

Stöd- och hjälpinsatserna ska göra det möjligt för dig som önskar att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Läs mer om vilket stöd du kan få:. Hemtjänst innebär att du får hjälp i hemmet med det du har behov av.

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får den hjälp och det stöd som de är i behov av.