Hur många timmar hemtjänst kan man få

Många kommuner kallar denna kategori av tjänster för servicetjänster. Vilken typ av hjälp och hur dina behov bedöms kan skilja sig åt mellan olika kommuner. Du betalar en avgift till kommunen för de hemtjänstinsatser du får. Det spelar ingen roll vilken utförare (kommunens hemtjänst , ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen) du.

Man anar att anhöriga, när sådana finns, måste bistå.

Hemtjänst kan du få både i ordinärt boende och på ett äldreboende. Till hemtjänstens uppgifter hör städning, inköp och andra hushållssysslor. Många äldreboenden har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och en fast läkarkontakt för de boende, men den som vill har rätt att behålla sin egen läkare.

I biståndsbeslutet framgår hur många timmar per vecka eller månad som den enskilde beviljats för hemtjänst , avlösning eller ledsagning. Dessa moment skall inrymmas inom ramen för beviljad tid – vilket innebär att den enskilde får avstå viss del av underhållsstäd en viss vecka om man önskar något av . Men nu skall vi lägga märke till att vi bara talar om andelen som får t. Vi talar inte om hur många timmar som i snitt beviljas till de äldre. Denna siffra har varit i sjunkande under många år.

Huruvida utvecklingen är bra eller dålig kan man ha olika uppfattning om. Själv anser jag det visst kan vara . En del brukare kan må bättre och blir inte hjälpta av att få för mycket hemtjänst. Hur de nya bedömningarna slagit ekonomiskt går inte att se ännu, menar Gilda Johansson.

Sedan Södertälje kommun anlitat konsulter för att granska hemtjänsten har många fått sina timmar kapade. Kassaservice och bankärenden skall ombesörjas av anhörig eller god man. Antalet personer med extrema hemtjänstbehov har blivit fler i många Stockholmskommuner. Med extremfall menas personer som får fler än 1timmars hemtjänst i månaden. Då har du det bättre på ett boende, absolut, säger Lena Hedquist, ordförande för SPF Seniorerna Bromma.

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du få hemtjänst. I Finspångs Kommun finns en avgift för hemtjänst , hemsjukvår kommun- rehab och. När du får hemtjänst eller bor på ett boen- de för äldre betalar du en avgift.

Hur stor avgift du ska betala. För besluten om beviljad hemtjänst har kommunen valt att inte längre skriva ut hur många timmar varje person har rätt till. Vi beviljar inte ti vi beviljar insatser. Har du behov av att bli ren så beviljar vi den insatsen, säger hon och fortsätter: – Om man inte får insatserna man behöver ska man höra av sig till .

Hur mycket du får betala avgörs av flera olika faktorer. Hemtjänstinsatserna debiteras i efterskott per måna utifrån hur många timmar du har haft hjälp (utförd tid). Din kostnad för hemtjänst beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du betalar rätt avgift. Efter beslut om hemtjänst i antal timmar per vecka (så kallat rambeslut) planerar du och din kontaktpersonal i hemtjänsten tillsammans hur , när och vad du ska få stöd och hjälp med. Du kan bland annat få hjälp med. Det blir på en månad timmar jour som jag inte ens får tillgodoräkna mig tiden på. Förutom dessa timmar har vi timmars mötestid utöver schemat.

Jag kommer jobba 1timmar men ska egentligen jobba 162. Kan detta verkligen vara OK med tanke på arbetstidslagen? Ambitionsnivån kan styra vad man erbjuder för hemtjänst , samt hur ofta och i vilken. Vet någon om man under denna tid kommer få lön?

Ni som jobbat med det: Hur trivdes ni? Jag har jobbat i hemtjänsten i snart år. Och ja man får betalt för bredvidgång.

Socialtjänstlagen innefattar andra insatser exempelvis hemtjänst och ekonomiskt bistån denna lag kan man alltså inte ansöka personlig assistans genom.