Klinkerrent

Efter avtvättning av golvplattorna ska inga fogrester finnas kvar på plattornas yta. Eventuellt kan en tunn cementfilm finnas kvar på ytan. Ju längre hinnan får sitta kvar på ytan, desto svårare är den att få bort.

KIILTO CLEAN KLINKERRENT. Färdig blandad syra för tvättning av cementfilm och kalkavlagringar på keramiska plattor. Hitta en återförsäljare.

KLINKERRENT -A LITER. Klinkerrent för borttagning av cementfilm på keramiska plattor efter fogning. GROVRENT KLINKERRENT 5L.

Tar bort fogbruksrester eller cementfilm som finns kvar på ytorna efter installation. Påföres direkt på ytan med t. Re: Torkad fog på kakel. Var lite försiktig med klinkerrent då det fräter bort bruket.

Och kör med ordentligt med vädring och riktiga gummihandskar.

Dessutom vill jag minnas att det inte var så dyrt – dvs det är värt att prova utan att du blir ruinerad – trots resultatet. Kontakta butik för pris. Detta gäller även tätsintrade plattor, det vill säga plattor med låg vattenabsorption , under cirka.

Genom tvättning med sura rengöringsmedel kan normalt cementfilmen tas bort. Fogarna ska vattenmättas före rengöringen och sköljas med rent vatten efteråt . Oglaserade plattor skall alltid rengöras med KlinkerRent. Tänk på att fogarna först ska vattenmättas.

Låt medlet verka några minuter och skura sedan med Skurblock. Skölj noggrant med vatten och upprepa behandlingen om det behövs. Golvskötsel-Underhåll (Produktområde). För att få så lång livslängd som möjligt på ditt golv oavsett material bör du vårda det enligt leverantörens råd för golvskötsel. Ha alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren för att stoppa smuts från att komma längre in än hallen.

För att avlägsna kalkfläckar och cementslam på till exempel kakel, klinker, mosaik, vinyl och rostfritt stål. Får ICKE användas på marmor och emaljerade ytor. Surt rengöringsmedel för effektiv avlägsning av fog- och cementslam.

Livsmedelsfett, öl och metallskrap av aluminium, använd Allrent, Grovrent eller Soda. Skydda ögonen och använd handskar. Färgspill från oljefärg, motorolja eller asfalt, använd Lacknafta alternativt T-Grön.

Hittar Du De Bästa Priser, Vi Samarbetar Med Sveriges Största och Marknadsledande Leverantörer.