Konsumentköplagen reparation

Köparen ska meddela säljaren att det är fel på varan och vad som är fel. Reklamationen ska göras inom skälig tid från det att köparen upptäckt felet. Inom två månader är alltid skälig tid. En reklamation ska göras senast tre år från försäljningstillfället.

Det kan ske genom till exempel reparation eller byte till annan likvärdig vara. Men har i stället låset till ugnsluckan gått sönder är förmodligen en reparation bästa lösningen. Oavsett om felet ska repareras eller varan ersättas med en ny, . Skälig tid vid reparation av felaktig vara enligt konsumentköplagen. Min fråga rör vad som gäller vid reklamation av en vara sett ur säljarens perspektiv. Enligt 26§ KkL ska ett avhjälpande ske ” inom skälig tid efter det att köparen ställde sitt krav”.

Omständigheterna är i princip . Säljaren har rätt att erbjuda reparation eller utbyte på eget initiativ istället för att godta hävning eller prisavdrag om han direkt därefter, när köparen reklamerar varan, . Сохраненная копия Перевести эту страницу Fel som visar sig inom denna tid ses enligt konsumentköplagen som ursprungliga fel. Företaget måste därför kunna bevisa att du själv har orsakat felet för att kunna säga nej till din reklamation. När det har gått mer än sex månader går bevisbördan över på dig som konsument. Det betyder att du ska kunna bevisa att det är . Kräva omleverans, det innebär att du får en annan, likvärdig vara.

Kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet. Häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, vilket betyder att du får pengarna tillbaka. Företaget har rätt att i första hand erbjuda dig att reparera varan eller ge dig en annan likvärdig vara – om det sker . Reklamation eller att reklamera innebär att du kontaktar säljaren och berättar att du inte är nöjd med en vara eller en tjänst som du har köpt. Förutom att du inte är nöjd berättar du även varför du inte är nöjd. Som då etablerade att säljaren har två avhjälpningsförsök på sig (s 122).

Det – alltså den gamla tolkningen är inte vad som faktiskt gällt företag som . Dina rättigheter som konsument – Göteborgs Stad goteborg. Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Det finns många regler som skyddar dig som konsument när du köper varor och tjänster. Här kan du bland annat läsa om hur du reklamerar om en vara eller tjänst du köpt inte är som du förväntade dig eller har gått sönder.

Du kan också läsa om vart du kan vända dig om du vill få ditt ärende prövat. Varan måste repareras i enlighet med garantivillkoren utan att detta orsakar kostnader för konsumenten, till exempel för att varan lämnas in för reparation och returneras, för reservdelar eller för reparatörens arbets- och resekostnader. Ingen garanti har getts eller garantitiden har löpt ut.

Reparationen av ett fel får vanligen . Om du och säljaren är överens om att felet är ursprungligt, dvs inte beror på hur du handskats med varan, har säljaren rätt att, i första han försöka avhjälpa felet genom reparation eller omleverans. Lagen handlar framför allt om vilka krav köparen kan ställa på. Konsumentköplagen gäller när en privatperson köper en vara av en näringsidkare. Enligt konsumentköplagen har du rätt att reklamera en felaktig vara i upp till tre år efter köp.

Köparen kan kräva att varan repareras (avhjälpande) eller byts ut mot en ny likvärdig vara (omleverans). Säljaren har dock rätt att välja mellan åtgärderna avhjälpande och omleverans om köparens krav . ARN har som praxis att skälig tid för reparation är under tre veckor (max dagar alltså). Det är dock ingen lag men en riktlinje som de flesta seriösa företagen nöjer sig efter.

Om du har fått en lånedator så kan det dock vara acceptabelt med ännu längre ti allt handlar om vilken skada du som köpare . Kärnfrågan är alltså hur lång tid som kan anses som en rimlig tid för säljaren att åtgärda det fel som funnits eller uppkommit på varan som säljaren enligt konsumentköplagen är skyldig att åtgärda. Enligt uppgift om sedvana på området i dag kan säljaren skicka i väg en vara på reparation under flera veckor utan att det ses . Reklamationsrätten regleras under konsumentköplagen och ger dig rätt att klaga på en vara inom en bestämd tidsperio i Sverige gäller år för privatpersoner. Om varan inte täcks av garanti eller reklamationsrätt, kan det förekomma utgifter i samband med undersökning och eventuell reparation.

Vi kanske kan laga eller ersätta din produkt mot en avgift för service utanför garantin. Om du vill kan vi självklart, om möjligt, hjälpa dig att föra över informationen till din nya utbytesenheten. Detta tar vi 3kr för. Då har jag hävdat att jag kan godta att den byts ut emot en likvärdig produkt. Men detta har de inte godkänt.

De menar att jag måste lämna in den hos dem och vänta i minst två veckor på en reparation. Trots att jag verkligen inte vill detta. Jag läser följande i konsumentköplagen : § Är varan felaktig enligt .