Snabbavveckling aktiebolag pris

Att anlita oss för snabbavveckling är idag det vanligaste sättet att snabbt och säkert avveckla aktiebolag. Heinestams köper ditt bolag och låter bolaget gå i frivillig likvidation för din säkerhet. Du får betalning för bolaget på tillträdesdagen istället för att behöva vänta 7-månader på de utskiftade tillgångarna, som i en vanlig likvidation.

Dessutom slipper du vara . Säljaren får direkt köpeskillingen, utan att behöva vänta på en fullbordad likvidation. Beroende på hur snabbt vi erhåller begärda uppgifter från säljarna tar överlåtelsen normalt en vecka att genomföra.

I samband med förvärvet förbinder vi oss att utse ny styrelse och i förekommande fall byta . Om man anlitar en professionell tjänst för att få sitt bolag avvecklat så kommer detta givetvis att kosta, men vad kostar det att avveckla aktiebolag och är det här alltid den bästa lösningen? Innan man bestämmer sig för att snabbavveckling och ser på priset för denna så ska man givetvis vara säker på att det . Numera så är det många som väljer snabbavveckling hellre än att själva ta hand om processen som kan ta nära ett år att färdigställa. Man behöver inte se en likvidation av ett aktiebolag som ett nederlag, detta särskilt inte då man gör detta frivilligt och inte kommer att lämna skulder efter sig. När man ska sälja för att avveckla . Snabbavveckla aktiebolag.

Vi köper vilande aktiebolag för snabbavveckling. Inkom med aktuell balans- och resultatrapport.

För bolag med högre substansvärde lämnar vi pris enligt offert. Att avsluta sitt aktiebolag genom snabbavveckling tycker vi på Citadellet Bolagsservice är det absolut smidigaste sättet att avveckla sitt aktiebolag på. För att vara trygg med att allt går rätt till är det viktigt att du säkerställer att du säljer ditt aktiebolag till en pålitlig leverantör. Det finns ett antal pålitliga och duktiga leverantörer i . Resultat- och balansräkning skickas sedan in för att köparen ska kunna göra en bedömning, sedan lämnas ett pris av köparen vad han kan tänkas betala . Vi har nytt pris på vår snabbavveckling Slutstenen! Likvidation är det säkraste sättet att se till att du som säljare verkligen blir av med ansvaret för ditt aktiebolag.

Med Bolagspoolens princip, ”Komplett paket – fast pris ”, krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. När offerten accepteras via e-post, får du direkt en ”checklista inför snabbavveckling av aktiebolag ”. Avveckling av aktiebolag. Läs mer om avveckling av bolag här . Pris från: begär offert. Vi är specialister på likvidation av aktiebolag , handelsbolag och kommanditbolag.

Likvidation innebär att bolaget upplöses genom att tillgångarna omvandlas till pengar. Pengarna används bland annat för att betala skulder. Likvidation är upplösning av ett bolag genom att tillgångarna förvandlas till pengar i den mån det behövs, skulderna betalas . Bolagsrätt Sundsvall AB kan nu även erbjuda en avvecklingstjänst, som innebär att den som vill likvidera sitt aktiebolag inte behöver invänta kallelsetiden på okända borgenärer om sex månader.

Istället kan ägaren till.

Vi räknar därefter ut ett pris på bolaget och lämnar en offert. Med snabbavveckling av ditt aktiebolag får du betalt direkt och vi tar hand om hela avvecklingen! Vill du hellre vänta sköter vi om ditt vilande bolag. En frivillig avveckling av ett aktiebolag sker vanligtvis genom likvidation, vilket är ett speciellt förfarande som regleras i aktiebolagslagens 25:e kapitel.

Syftet med likvidation är. Aktiebolagstjänst har standardiserat rutinerna i ett avancerat datasystem för likvidationsförfarandet och kan därigenom hålla ett lågt pris. Offertmall för snabbavveckling.

Vår standard offert vid köp av aktiebolag för likvidation bygger på fast formel och att bolaget skall vara tomt vid senast avgivna årsredovisning och därefter inte bedrivit någon verksamhet. Notera att kostnaderna under . En likvidation innebär att ett aktiebolag löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna. Jag vill att aktiebolaget ska gå i likvidation. Du hittar svar på sidan Frivillig likvidation.

Vi vill byta likvidator.