Vad ingår i hemtjänst

Det kan också variera mellan kommuner hur hemtjänstinsatserna är organiserade i praktiken. Antingen beviljas du specifika insatser, t ex städning av ett visst antal rum och hjälp med matlagning. Eller så beviljas du ett antal timmar hemtjänst och får själv bestämma tillsammans med den som utför tjänsterna vad som ska . Insatsen beviljas de som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp då hemtjänst inte är tillräckligt.

De finns utförligare beskrivet senare i detta dokument.

Korttidsvistelse innebär tillfälligt boende och finns utförligare beskrivet i ett särskilt avsnitt i denna vägledning. Dagverksamhet omfattar bland annat social samvaro . Hemtjänst – så fungerar det. En mer utförlig beskrivning av vad som ingår i skötsel av hemmet ges i bilaga 1. Den beviljade hjälpens innehåll, dess omfattning och varaktighet ska framgå av beslutet. Städning beviljas av två normalstora rum och kök.

Vad innebär högkostnadsskydden?

Hur fungerar högkostnadsskyddet om man har flera olika typer av insatser som är avgiftsbelagda? Undantag: Om en kommun har ett taxesystem som innebär att kostnaden för kosten ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet så ska denna kostnad beräknas så att den ryms . Du har rätt att ansöka om vad du vill, även om den hjälp du. Om du vårdar en anhörig kan du söka bistånd för din egen del. För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du få hemtjänst. Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten , handlar om olika aspekter av hur äldreomsorg förmedlas, om de äldres situation och behov av stöd och hjälp, och om hur samhället möter dem som är i behov av äldreomsorg.

Den handlar också om hemtjänstens förutsättningar och hur den fungerar. Vill du ansöka om hemtjänst kan du ta kontakt med en biståndshandläggare vid socialtjänstens mottagningsgrupp. Hemvården syftar till att underlätta det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt att klara sig själv och att bo hemma.

Du kan bli beviljad hemstjänst som ett . Genom hemvården kan man få hjälp med personlig vår måltider, social aktivering, serviceinsatser och trygghetslarm. Efter beslut om hemtjänst i antal timmar per vecka (så kallat rambeslut) planerar du och din kontaktpersonal i hemtjänsten tillsammans hur, när och vad du ska få stöd och hjälp med. Eftersom Göteborgs Stad ingår i det finska förvaltningsområdet ska det finnas tillgång till personal som kan finska.

Information om hemtjänsten , det stöd som man kan få och om möjligheten att välja utförare av hemtjänst. Har du svårt att ta dig till till en.

I vår servicedeklaration beskriver vi vad du som medborgare kan förvänta dig av vår hemtjänst. Jag jobbar inom vården men är trött på min arbetsplats. Tror jag skulle trivas med att åka hem till äldre och få hjälpa.

Men hur är yrket, i verkligheten? Arbetstider, stress, hinner man hjälpa, arbetskompisar osv. Hur upplever du ditt yrke, du som jobbar på hemtjänsten ! Här hittar du vad som kan ingå hemtjänsten i kommunen. Det innebär att du själv får välja vem som ska utföra den hemtjänst du är bevilja kommunens egen verksamhet eller en privat aktör med vilken kommunen har avtal.

Din avgift är densamma oavsett vilka utförare du väljer. Oavsett vilken hemtjänstutförare du väljer ansvarar Norrköpings kommun för hemtjänsten på natten och trygghetslarm dygnet runt. Av hemtjänsten kan du få hjälp med personlig omvårdna trygg- hetslarm och boservice i form av städning, tvätt och inköp samt leverans av matkorg. I personlig omvårdnad ingår tjänster som innebär . Målet är att du ska kunna bo kvar hemma, så länge du vill och må så bra som möjligt. Vi finns där för din skull.

För oss som arbetar inom hemtjänsten är det viktigt att besöken hos dig planeras efter dina behov och önskemål. Förenklad ansökan via e-tjänst. Om du är år eller äldre kan du också ansöka via vår förenklade ansökan.

Den förenklade ansökan innebär att du kan ansöka om hemtjänst direkt på webben. Du ansöker då om vad du behöver hjälp me lämnar uppgifter om dina inkomster och väljer vem som ska utföra .