Extern representation

Beloppet gäller både vid extern och vid intern representation. Vid intern representation blir bedömningen annorlunda eftersom kostnaden då normalt är en del av den totala utgiften för exempelvis . Ditt bolag måste bedriva momspliktig verksamhet, annars bokför du allt som icke-avdragsgill kostnad. Upp till en kostnad av 3kr exklusive . Som representation räknas till exempel sådan som sker för att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser.

Däremot går det inte att dra av för utgifter för sällskapsliv av mer personlig art.

Intern och extern representation. Samma avdragsram ska alltså gälla vid såväl extern som vid intern representation. En konferens ska ha ett program som omfattar minst timmar per dag för att vara avdragsgill.

Samma belopp som gäller för extern representation gäller också för intern representation,. Fråga: Jag skall bokföra en del kreditkortskvitton. Vilka beloppsgränser är det som gäller för extern och intern representation och på vilka konton bokför man det?

Svar: Numera är avdraget för både extern och intern representation högst kr per person och tillfälle (exklusive moms). När representationen avser andra.

Avdrag för dryck och förtäring av så kallat mindre värde, till exempel fika, är dock fortfarande avdragsgillt precis som innan. De nya reglerna för representationsmåltider innebär följande: kostnader för intern och extern representation är inte längre avdragsgilla momsen får du däremot fortfarande bokföra på . All representation ska emellertid utövas återhållsamt, med omdöme och den ska alltid ha ett omedelbart samband med universitetets verksamhet. Detta gäller både tidpunkten och platsen för representationen samt deltagande personer. Ofta återkommande extern representation.

Representation får inte vara lyxbetonad. Istället införs en utökad avdragsrätt för moms på representationskostnader för måltider eller liknande förtäring. Med måltid och enklare förtäring avses i detta avseende allt som är ät- eller drickbart. Någon åtskillnad görs inte mellan intern och extern representation. Skatteverket påpekar i ställningstagandet . Underlaget för momsavdrag vid intern representation höjs från 2kronor till 3kronor – det är nu alltså samma gräns för intern och extern representation.

Tidigare har vi rett ut regler, termer och lagar som har med förmånsbil att göra, och nu ger vi oss på ett annat lite snårigt område: representation. Arbetslunch” är måltid med anställd som inte är representation, är alltid föremål för förmånsbeskattning. Extern konferens då anställda åker på en . Tre exempel på redovisning av extern representation.

Syfte och deltagare angivna i samtliga fall. Det är inte helt enkelt .

Personalvård är intern representation. Högsta underlag för momsavdrag. Högsta momsavdrag vid skattesats. Extern representation riktar sig utåt mot fö retagets affärsförbindelser. Syfte, deltagar- förteckning, program.

Måltid (lunch, middag eller supé). Uppskattningen brukar ta formen av gemensamma restaurangbesök eller evenemang, ibland i kombination med presentartiklar. Man skiljer mellan det vanligare extern representation mellan organisationer, och intern representation .