Forsmark besök

Det kostar ingenting att besöka oss. Dessutom har du möjligheten att få en massa kunskap med dig hem! OBSERVERA att din bokning endast är giltig om du fått en bokningsbekräftelse via mail. Mobiler och gamla webbläsare har ibland svårt att få bokningen att gå igenom.

Allmänhetens intresse var stort redan innan reaktorerna driftsattes. Intresset har inte svalnat under årens gång.

Besöksverksamhetens säte ligger . De fungerar som jättelika vattenkokare. Vatten hettas upp och blir till ånga som driver en turbin. En generator omvandlar sedan rörelseenergin till el. Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftsanläggning. SFR – Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall.

I SFR slutförvaras låg- och medelaktivt driftavfall från de svenska kärnkraftverken. Mer information om besök på.

Kanske är du nyfiken på hur det ser ut på ett kärnkraftverksområde? Under sommarhalvåret är det möjligt att besöka områdena kring verken genom olika visningar som arrangeras för allmänheten. Här finns, förutom själva kärnkraftverket och biotestsjön, även möjlighet att bege sig ned i underjorden till SFR – slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Tusentals ton använt kärnbränsle ska förvaras i kopparkapslar inneslutna i lera 5meter ner i urberget.

Tyvärr lutar det åt att vi inte blir så många. Här hittar du information om ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammars kommun. Du kan läsa om hur det är tänkt att fungera, vem som gör vad och hur du kan påverka processen.

Vad innebär ett slutförvar? Information om slutförvars-processen i Östhammars kommun . Adventskaffe Hembygdsgården Vigelsboäng Sång,Musik, Servering. På bilden är den nya Herrgården sett från parken.

Och för att lyckas med det har man uttökat aktiviteterna i bruket, bland annat med elbilar för. Vid experimentverkstaden finns också roliga elbilar för barn,. Experimentverkstaden är bemannad och öppen enligt brukets öppettider under sommaren. Det exporterades till olika länder i Europa.

De bedriver också under sommarveckorna en sommarverksamhet för besök i bruket med bland annat guidade bussturer till kärnkraftsområdet. Det finns också en experimentverkstad för barn och något att göra för hela .

På väg tillbaka från toaletten går larmet. Höga halter av strålning från skorna gör personalen orolig att olycka hänt på kraftverket. Men noggranna efterforskningar visar att den verkliga källan till . Förra året gick företaget med vinst. Det sitter fler män än kvinnor i styrelsen.

Byn som ligger vid porten av fjällvärlden med Gardfjället. Ryfjällmassivet åt norr.