Garanti vitvaror konsumentverket

Säljarens ansvar för att varan du har köpt fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid kallas garanti. I lagen står det bland annat vilka regler som gäller om det är fel på en vara och vad du då kan kräva av företaget. Det innebär att företaget inte får ge dig sämre villkor än vad som . När du lämnar garanti på en vara innebär det att du ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är alltid frivilligt för dig att lämna garanti.

Att lämna garanti på en vara är frivilligt för säl- jaren. Den ska också ha information om hur köparen kan . Detta gäller produkter sålda fr. Electrolux, AEG och Husqvarna men exkluderar dammsugare och småel. Nu för tiden är det tyvärr mer en regel än ett undantag att butikerna bara ger dig ett (1) års garanti på produkterna.

Ibland kan tillverkarna själva erbjuda en längre garanti , men ofta hamnar det i knät på oss konsumenter att ta kontakt med tillverkaren i dessa lägen. Det är inte alltid så lätt – och det är inte alltid ens på svenska. Produktförsäkringen ger skydd motsvarande den garanti som den ursprunglige tillverkaren lämnade. MasterCardet är aktiverat. Visst låter det betryggande.

Men trots det kan du råka ut för att få betala en rejäl slant för undersökning av din apparat om den skulle gå. En reklamation ska vid upptäckt göras så snart som möjligt, skälig tid anges . Reklamationsrätten följer ursprungliga köparen och inte produkten. Om en vara som du köpt i EU inte ser ut eller fungerar som i beskrivningen, måste säljaren enligt EU-reglerna reparera eller byta ut varan eller ge dig rabatt eller alla pengar tillbaka.

Det har vi inget med att göra, säger Matts Spångberg. Garanti , reklamation och ångerrätt. Exakt hur den nya lagen ska se ut är inte klart.

Först i nästa vecka finns alla parters synpunkter på regeringens bord. Varan måste repareras i enlighet med garantivillkoren utan att detta orsakar kostnader för konsumenten, till exempel för att varan lämnas in för reparation och returneras, för reservdelar eller för reparatörens arbets- och resekostnader. Ingen garanti har getts eller garantitiden . Konsumentverket har bland annat aviserat att det . Ansvaret ligger hos försäljaren av den. Ytterligare är det möjligt att välja att göra en . Har säljaren eller någon annan för hans räkning genom en garanti eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid svara för varan eller en del därav eller . I takt med att priset rasat på vitvaror har kvaliteten följt med nedåt. Ok men då har de avtal med butiken att hantera deras garanti och garantin gäller hos tillverkaren så då lämnar man i butiken efter kontakt med tillverkaren fast det då är ett garantiärrende och inte en reklamation begränsad av ursprungsköparen ? Japp, så har mobilen gått sönder.

Om skadan går under garatin har jag inte riktigt klart för mig, än. Nu fick jag höra att man alltid har års garanti på. Sydsvenskan hade precis en artikel om trasiga vitvaror , och skrev då: ”Så här säger lagen Vitvarutillverkarna lämnar som regel ett års garanti på produkterna. Under denna period ska alla fel, som kan räknas som fabrikationsfel och inte beror på felaktig användning eller liknande, bekostas av tillverkaren. På vitvaror lämnas generellt månaders garanti som täcker maskinskada.

På småapparater och personvårdsprodukter gäller månaders garanti och därefter månaders reklamationsrätt. Sedan finns det ytterligare 24. Så som jag tolkar det är det alltså FRIVILLIGT av hustillverkaren att lämna typ års garnati på vitvaror ? Jag trodde att det var samma som i vanlig butik.