Kostnad hemtjänst

Du betalar en avgift till kommunen för de hemtjänstinsatser du får. Det spelar ingen roll vilken utförare (kommunens hemtjänst , ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen) du. I avgiften för hemtjänst ingår till exempel hjälp med måltider, personlig hygien, tvätt, städ och inköp. Information om hemtjänstavgift och hur den räknas fram.

Eventuell kostnad för bostadens uppvärmning och varmvatten utöver hyra eller avgift får medräknas, däremot inte hushållsel.

Om du bor i eget småhus får du . Attendo bedriver hemtjänst i många kommuner i Sverige. Hemtjänst – så fungerar det. Det kostar ingenting extra att anlita en privat utförare som Attendo.

Att ha hemtjänst kostar lite olika beroende på vilken kommun du bor i. Hjälp med ledsagning är alltid avgiftsfri. För närvarande kostar det så här mycket per timme i de kommuner vi arbetar i. För vissa insatser betalar du en avgift.

När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader (förbehållsbelopp) samt kunna betala hyran. För mer information ta kontakt med mottagningsenheten. Här kan du läsa om vad olika insatser inom äldreomsorgen kostar. Hur mycket du slutligen betalar beror bland annat på din inkomst. Inom äldreomsorg gäller dessutom maxtaxa.

Maxtaxa inom äldreomsorgen. All hemtjänst , hemsjukvård och särskilt boende är avgiftsbelagt. Avgifterna beräknas utifrån inkomst och fastställda kommunala regler. Omsorgsavgiften regleras enligt maxtaxa. Varje år görs en inkomstförfrågan för att korrekt avgift skall fastställas.

Upplysningar hämtas även direkt från Riksförsäkringsverket, RFV. Kostnaden för hemsänd lunch är kr. Viss service och hjälp har dock en fast taxa som inte är inkomstpröva exempelvis matdistribution, fotvård och utprovning av hjälpmedel. För att beräkna din månadskostnad begär de administrativa . I Örebro kommun finns en vård- och omsorgstaxa som gäller hemvår hemtjänst , hemsjukvår trygghetslarm och vårdboende.

Det finns även en taxa som reglerar avgiften för serviceinsatser utan behovsprövning, så kallat biståndsbeslut. Din kostnad för hemvård beror på vilket stöd du får.

Ju fler tjänster du har behov av, desto högre summa betalar du. Här finner du information om avgifter för hemtjänst och särskilt boende. Du hittar även uppgifter för övriga avgifter.

För den hjälp, service och omvårdnad du beviljats betalar du en hemtjänstavgift. Avgiften beräknas individuellt utifrån din inkomst.