Nya regler för representation 2017

Detta har hänt med representationsreglerna. För enklare förtäring av ringa värde medges dock avdrag. Nu har de nya representationsreglerna trätt i kraft. Att räkna rätt kan vara klurigt, men med våra räknesnurror kan du snabbt och enkelt få fram det maximala avdraget för både moms och inkomstskatt.

Den första januari förändrades reglerna för måltidsrepresentation.

Så här funkar reglerna och så här bokför du din representation. Sedan årsskiftet gäller nya skatteregler om representation. Förändringarna innebär att företag inte längre får avdrag med kr per person för måltidsutgifter vid representation i deklarationen.

Detta gäller både vid extern och intern representation. Men måltiderna är fortfarande skattefria. Representation innebär när du som företagare bjuder kunder eller anställda på till exempel middag eller evenemang.

Som vi tidigare skrivit om på Tax matters ändras reglerna kring avdragsrätt för representation vid årsskiftet.

Skatteverket har nu kommit med ett ställningstagande gällande hur avdragsrätten för moms ska beräknas vid representation. Avdragsrätten för moms medges enligt de nya reglerna på ett . Frågorna om representation är många. Den här guiden ger dig överblick av viktiga regler och begrepp, så att du kan ställa upp en representationspolicy och göra avdrag med lite större självförtroende. Tänker jag rätt i mitt exempel ang.

På denna sida länkar vi i och för. Tycker också att det är anmärkningsvärt att Skatteverket inte uppdaterat sin hemsida med de nya reglerna samt en aktuell snurra. Reglerna för andra former av representation är oförändrade . Kan någon ge en enkel förklaring på de nya reglerna för intern och extern representation. Om du bedriver en verksamhet där du har rätt att få tillbaka eller är skyldig att betala moms kan du göra avdrag för moms upp till ett visst belopp på kostnader du har haft för måltider i samband med representation.

I vissa fall får avdraget beräknas enligt en schablon. Räkna ut momsavdraget för lunch och . Qvitoo maximerar era avdrag i en föränderlig värld. Med denna Excelmall för Representation kan du beräkna momsavdrag och avdrag för representation med de nya reglerna för representation.

De nya reglerna har redovisats i tidigare här.

Vad betyder då reglerna för ett enskilt företag? Regeringen föreslår att begränsningar införs för avdragsrätt i samband med representation. Inkomstskattemässigt slopas avdragsrätten i princip helt och momsmässigt införs ett maxavdrag om momsen på underlag om 3kronor.