Symboler på tvättmaskin

Att tyda symbolerna på tvättmaskinen kan ibland vara förvirrande, men här får du hjälp på traven genom vår enkla guide för symboler på din tvättmaskin! Ett tillval som gör programmet lite längre men som i gengäld spar energi. En tyst och stark egenutvecklad motor som saknar kolborstar.

Det ger i sin tur lägre energiförbrukning, mindre buller och en tvättmaskin som håller längre. En enkel guide till tvättsymboler och tvättråd. Klicka här för att lära dig tyda tvättlappar, symboler och tvättinstruktioner när du tvättar!

Dessa varningstecken finns här för att . Nu efter att ha användt tvättmaskinen ett tag tycker jag att den inte tvättar rent. Har ett antal knappar på tvättmaskinen som jag inte vet vad dom är tillför. Vad betyder symbolerna på tvättmaskinen ? Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t. Vattenkranen stäng indikator. Alla tvättmaskiner på följande sidor har symboler som visar funktioner hos respektive maskin. Läs mer i garantibroschyren.

Inte proppat men det ska vara en omgång tvätt i för när plaggen gnuggas mot varandra blir det bättre tvättning.

Luckor har säkerhetsspärrar så det kan ta några försök att stänga den rätt. Man brukar få trycka till ordentligt. Det finns tre fack och de har normalt varsin symbol : I . Använd under inga omständig- heter kemiska rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel i eller på tvättmaskinen ! Sortera textilierna efter färg och sköt- seletikettens symboler (vid kragen eller sidosömmen). Mörka textilier har ofta ett överskott på.

I Mieles helautomatiska tvättmaskiner är det fintvättprogrammet som är skonprogram. Om det finns två streck under baljan passar Mieles program för syntetmaterial. Jag har en felkod på min tvättmaskin. Felkoderna har olika betydelser beroende på vilket problem du har.

Använd vår Felsökare för att hitta en specifik felkod och lära dig hur det kan lösas. Om du är osäker på innebörden av symbolerna på din maskin, kan du . Beskrivning av tvättmaskinen. Behöver du fortfarande hjälp? Råd och tips innan du tvättar.

Regenatfiber och syntetfiber. Ekonomi och effektivitet. Tvättanvisningarnas symboler.

Det enda som man behöver kunna är att tolka dom rätt. Här har vi en standardlista över alla symbolerna. Gradtalet i baljan anger den maximala temperatur vid vilken du kan tvätta plagget.

Några stycken i bruksanvisningen är försedda med en symbol. Här finns information, som är särskilt viktig för att erhålla bästa möjliga tvättresultat. Välkommen till familjen av Cylinda-kunder.

Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. De flesta tvättmaskiner rymmer idag 7-kg torr tvätt, vilket är väldigt mycket. Visar programinformation med hjälp av siffror och symboler på displayen.